LES I PDF - KLIKK PÅ TEMAARKET OVERDet skriver forfatterne Ildri Kristine (Rose) Bergslid og Liv Solemdal ved Bioforsk Økologisk på Tingvoll i et ferskt temaark om husdyrgjødsel og lagerkapasitet som nylig er publisert.

Les temaarket i PDF – klikk her

I sin oppsummering i temaarket skriver forfatterne av riktig bruk av husdyrgjødsel er viktig både for gardbrukerens økonomi og innvirkning på miljø og klima. Økt andel leiejord og store transportavstander vanskeliggjør utkjøring av husdyrgjødsel i rett mengde, på rett sted og til rett tid. Strukturutviklingen i landbruket vil trolig fortsette, og kjøreavstandene vil øke. Samtidig forventes det økte nedbørsmengder. Tidsrom for utkjøring av husdyrgjødsel er begrenset. God og realistisk planlegging av gjødsellager og logistikk rundt utkjøring er derfor svært viktig i forbindelse med forbedringer i drifta eller planlegging av driftsutbygginger.

Rose BergslidOppsummert anbefales følgende:

  • Bygg store nok lager basert på oppdaterte tall for gjødselmengde, vanntilsetning og nedbør i området.
  • Beregn volum av nedbør og vurder overdekking/tak over lager.
  • Beregn kjøreavstand og vurder plassering av mellomlager.
  • Vurder egen transportkapasitet opp mot kostnader og muligheter for innleid, mer effektiv transportkapasitet.

Bondelaget holdt temadag ifjor

Temaet ble også tatt opp da Møre og Romsdal Bondelag, Bioforsk Økologisk og Landbruk Nordvest 8. april i fjor arrangerte en konferanse i Molde med tema husdyrgjødsel. Om lag 60 bønder, rådgivere, byråkrater og forskere deltok. Bakgrunnen for møtet er utfordringen mange bønder i Møre og Romsdal har med å få spredd husdyrgjødsla i rett mengde, på rett plass og til rett tid.

Omtale av seminaret – KLIKK HER