Deltakerne fra Møre og Romsdal på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 4. og 5. juni.  Foran f.v.: Petter Melchior, Norddal , Nina Kolltveit Sæter, Surnadal, Gunnhild Overvoll, Stranda, Odd Helge Gangstad, Midsund, fylkesleder Inge Martin Karlsvik, Eide, Vegard Smenes, Averøy, Arne Rekkedal, Ørsta, årsmøteordfører Arne Magnus Aasen, Tingvoll, nestleder Anne Katrine Jensen, Gjemnes og organisasjonssjef Arnar Lyche.Jordbruksoppgjøret, rekruttering, økonomi og økt matproduksjon var noe av det som sto i fokus på årsmøtet i Norges Bondelag. Landbruksminister Syvi Listhaug besøkte årsmøtet 5. juni, se omtale på NRK her

- Med tanke på rekruttering er det helt nødvendig å forbedre velferdsordningene. Sikkerhet ved sykdom og ryddige forhold i forbindelse med svangerskap er avgjørende for om unge vil gå inn i næringa. Regjeringa har varslet at de skal se på velferdsordningene. Da må Bondelaget være på banen, sa fylkesleder Inge Martin Karlsvik i generaldebatten.

De tar motet fra oss

Den unge Averøy-bonden Vegard Smenes markerte seg godt i debatten med innlegg og replikker.

- Det er en klar hendelse i livet mitt der jeg ikke har brukt sunn fornuft. Når jeg var en neve stor bestemte jeg meg for å bli gårdbruker. Det handlet ikke om sunn fornuft. Det handlet om kjærlighet til naturen, dyra og senere kjærlighet til norsk mat. Problemet mitt som unge bonde på veg inn i næringa, kommer når de som skal styre landbruket i Norge, verken bruker sunn fornuft eller har respekt eller kjærlighet til norsk matproduksjon. De tar motet fra oss, sa Vegard Smenes.

Petter Melchior, Norddal (t.v.) og Vegard Smenes, Averøy.Bruddet

Bruddet i forhandlingene og det politiske arbeidet i Stortinget ble tatt opp av Arne Rekkedal fra Ørsta.  Han oppfordret sterkt Bondelaget om å legge en bedre strategi inn mot KrF og Venstre.

Bondelaget inviterte til samarbeid, men tilbudet fra Staten var provoserende lesning. De hadde overhodet ikke lyttet til næringa, tilbudet tok ikke utgangspunkt i statens mål om økt matproduksjon og det var ikke forhandlingsvilje

- Avgjørelsen var enkel. Det måtte bli brudd. Vi sa nei til et oppgjør som fjerner oss fra større selvforsyningsgrad. Vårt inntrykk av at forhandlingene ikke var reelle, ble forsterket etter forliket mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF, sa avtroppende leder Nils T. Bjørke til årsmøtet.

Ny leder

Lars Petter Bartnes fra Nord-Trøndelag ble valgt til ny leder i Norges Bondelag. Tidligere fylkesleder i M&R Bondelag, Arne Magnus Aasen, Tingvoll, ble gjenvalgt som ordfører i årsmøtet, og møter da fast ved styrebordet i Norges Bondelag. Det gjør også Nina Kolltveit Sæter fra Surnadal som styremedlem. Hun representerer Tine i Bondelagsstyret, og er nestleder i Tine sentralt.

Opprette eget melkeutvalg

Nestleder i M&R Bondelag, Anne Katrine Jensen, Gjemnes, slo et slag for å opprette et eget melkeutvalg i Bondelaget. Det er store og omfattende både muligheter og utfordringer i det å produsere melk i fremtiden.

Anne Katrine Jensen, Gjemnes (t.v.) og Gunnhild Overvoll, Stranda.- Det må et kontinuerlig arbeid til, som for eksempel et rådgivende organ for styret i Norges Bondelag. Og ved å se på det viktige arbeidet som kornutvalget gjør i denne sammenheng, tenker vi at dette er en mulig vei å gå også for melk. De norske forressursene korn og gras, er det viktig å ha dialog rundt. Og ved å ha felles klare føringer og mål for sluttledd melkeproduksjon, er det lettere å få en styrking av hele verdikjeden fra korn og gras, til sluttprodukt melk. Dette vil også gi en større forutsigbarhet for næringsmiddelindustrien, noe som ikke er helt uvesentlig, sa Jensen.

 

Deltakerne fra Møre og Romsdal på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 4. og 5. juni.  Foran f.v.: Petter Melchior, Norddal, Nina Kolltveit Sæter, Surnadal, Gunnhild Overvoll, Stranda, Odd Helge Gangstad, Midsund, fylkesleder Inge Martin Karlsvik, Eide, Vegard Smenes, Averøy, Arne Rekkedal, Ørsta, årsmøteordfører Arne Magnus Aasen, Tingvoll, nestleder Anne Katrine Jensen, Gjemnes og organisasjonssjef Arnar Lyche.