”Bedre Bonde”-kurset som Møre og Romsdal Bondelag arrangerte for bedriftsledere, dvs bønder, med bakkekontakt, ble holdt på Felleskjøpets møterom i Molde.

Kurset fokuserte på mellommenneskelige forhold i tillegg til tall og regelverk. Bondens selvinnsikt og innstilling er avgjørende for å lykkes. Målet var å gi bønder grunnleggende ledelsestankegang. Hvilke deler av drifta og områder innen ledelse må du fokusere mer på? Hvilke behov har bedriften/bonden for videre utvikling? Kurset prøvde å hjelpe til med å finne svar på noen av dissse utfordringene.

Kurset var inndelt i følgende tema: Kompetanse, omverden og risiko, Bedriftsledelse, Mennesker som ressurs, Økonomi og Veien videre.

Det meste av kursinnholdet er skrevet og utviklet av veivalgsrådgiver Ole Christen Hallesby sammen med Norges Bondelag. I tillegg er det beste fra Bondelagets tidligere kurs Bygdekompasset tatt med.

Ole Christian Hallesby, som har lang erfaring fra rådgiving i landbruket med hovedvekt på ledelse, veivalg og økonomi, er utdannet landbruksøkonom frå Universitet for miljø og biovitenskap på Ås og har i tillegg erfaring fra drift av egen gård.

Les mer om "Bedre Bonde" på Bondelagets hjemmeside - klikk her