Foto: Faksimile fra Møre-NyttDet var Møre og Romsdal Bondelag som tok initiativ og inviterte Holen Bjørdal på gardsbesøk. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef Arnar Lyche stilte opp sammen med leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad.

Fredrik Holen Bjørdal (Ap) var nyvalgt på Stortinget i høst. Han hadde i tidligere møter og samtaler med Bondelaget i vinter gitt uttrykk for ønske om å få mer innsikt i og lære mer om landbruket.

Gardsbesøket hos melkeprodusent Linda Stokke og faren Ole Stokke på Sæbø i Ørsta startet med omvisning på bruket, der Linda presenterte drifta. Deretter fortalte leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad, om landbrukets betydning for lokalsamfunnet, og om hva som må til for at landbruket i Ørsta skal utvikle seg positivt.

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik informerte om hva Bondelaget tenker i forkant av jordbruksforhandlingene.

Til slutt ble stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal utfordret på hva Arbeiderpartiet mener om landbruket, om norsk matproduksjon på norske ressurser og rekruttering.

 

Presseklipp fra gardsbesøket:

 

Landbruket treng langsiktig politikk - klikk her

(MØRE-NYTT): Stadige investeringar i utstyr og bygningar er heilt naudsynt for å halde ein gard i hevd og hindre nedlegging, meiner Ole og Linda Stokke. Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) besøkte garden deira for å lære meir om landbruk og landbrukspolitikk. Med seg hadde han mellom andre leiar Knut Hustad i Hjørundfjord bondelag og leiaren i Møre og Romsdal bondelag, Inge Martin Karlsvik.

 

Politikarpåske i fjøsen - klikk her

(REGIONAVISA): Stortingspolitikar Fredric Holen Bjørdal (23) starta påskeferien sin i fjøset – på gardsbesøk hos gardbrukar Linda Stokke (36) i heimkommunen Ørsta. Unge Bjørdal er forresten Ørsta sin første stortingspolitikar på rundt 45 år, - og sjølv om han har svært så lave tankar om sine eigne evner innan næringa, tok han sjølv initiativet til å lære meir om lokalt og nasjonalt landbruk nyleg–og starta altså påska i fjøsen.