Inge Martin KarlsvikHer er lederen i Sunnmørsposten 29. april - klikk her

Her er hele svarinnlegget fra Bondelaget som er sendt avisa:

Om rimeligheten i bøndenes krav

I sin leder 29. april fastslår Sunnmørsposten at bøndenes krav om inntektsvekst på 1,5 milliarder er langt ut over all rimelighet, men begrunnelsen for den skråsikre påstanden er mangelfull. Det blir blant annet vist til fjorårets gode jordbruksoppgjør.

Økt inntekt er ikke det viktigste målet, men et virkemiddel for at samfunnet skal nå sine mål. Og politikerne vil ha økt matproduksjon. Blant annet understreker en samlet næringskomité på Stortinget at norsk landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning.

Og vår evne til selvforsyning av mat er direkte koblet til hva matjorda kaster av seg. Både som mat direkte og som fôr til husdyra. Vi vet at stadig mer verdifull jord går ut av produksjon og at avkastningen fra norske jordbruksarealer minker. Samtidig øker antall munner som skal mettes. Resultatet er at selvforsyningsgraden i Norge nå er sunket til 35 prosent. Sett i forhold til politikernes mål går altså utviklingen i stikk motsatt retning. Og vi mener forklaringen på dette er enkel. Det er ikke tilstrekkelig lønnsomt for den enkelte bonde å drive den norske jorda.

Økt selvforsyning av norsk mat krever derfor en snuoperasjon. Skal vi øke matproduksjonen på den norske jorda, må det være mulig for bonden å hente en næringsmessig økonomisk gevinst for dette arbeidet. Viss ikke blir det bare med praten. Hvorvidt en inntekstvekst på 1,5 milliarder er riktig kronebeløp er det kun ettertiden som kan gi svar på. Men med bakgrunn i politikernes ambisiøse mål, og med basis i våre erfaringer, mener vi bestemt at vårt inntektskrav ligger godt innenfor rimelighetens grenser.

Inge Martin Karlsvik, Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag