Styret i Møre og Romsdal Bondelag utnevner hvert år et «Aktivt Lokallag» som har hatt god og høy aktivitet over lang tid.

Vestnes Bondelag har gjennom mange år holdt en jamn stor aktivitet og tatt initiativ til tiltak i kommunen. Lokallaget har fått mange nye medlemmer de siste årene gjennom planlagt medlemsverving.

Av lagets varierte aktiviteter blir nevnt uttale til jordbruksforhandlingene, arrangert Åpen Gard, fjøsvandring i flere fjøs, julebord, restefest, studiering, hele styret på Hurtigrutetur, bondevenn-kampanje med frokost til politikere og andre, rundballeaksjon, mange gode mediaoppslag, brev til kommunen om aktuelle saker, utviklingsplan for Gjermundnes, utdeling av matvalgbrosjyrer i samband med stortingsvalget og stand på Syltemartna.

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik (t.v.) overrakte vandrepremien, trekofferten, som Aktivt Lokallag 2013 i Møre og Romsdal Bondelag til nestleder Anders Skavnes og leder Grete Misfjord i Vestnes Bondelag. Til høyre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud (Foto: Arild Erlien).