Nyheter

Borch sitt første møte med norske bønder som statsråd

Sandra Borch benyttet årets Bondelagskonferanse til å møte bøndene for første gang som øverste leder for norsk landbrukspolitikk. – Vi skal endre kursen i norsk landbrukspolitikk, ropte hun til den fullsatte salen.

Ber Stortinget om at bønder får leve av bærekraftig matproduksjon

Norges Bondelag har gitt Stortingets finanskomité flere innspill i høringen om statsbudsjettet 2022. Innspillene går på områder som omfatter både bønder og forbrukere.

Avtale om kostnadskompensasjon for jordbruket

Enighet om kompensasjon for kraftig økte kostnader til jordbruket på 754 millioner kroner. – Et viktig resultat for norsk matproduksjon, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Sparker i gang Bondelagskonferansen

Bondelaget samler 200 tillitsvalgte for faglig påfyll og lagbygging.

Pressekonferanse tilleggsforhandlinger

Det blir pressekonferanse om tilleggsforhandlingene mellom jordbruket og staten i dag 28.10.2021 klokken 14.15 i Landbruks- og matdepartementet. Pressekonferansen strømmes også på departementets nettsider.

Behov for å leve av bærekraftig matproduksjon og å sikre rekrutteringen

Norges Bondelag har i dag gitt sine innspill for kommende statsbudsjett direkte til energi- og miljøkomiteen i det nye Stortinget.

Tilleggsforhandlingene fortsetter

Jordbruket er i forhandlinger med staten om kompensasjon for ekstraordinær kostnadsøkning. Det har vært møter i formiddag, og blir trolig møter utover dagen.

Ber om prioritering av inntekt, investering, klima og dyrevelferd

Norges Bondelag deltok i dag på høring av statsbudsjettet i Næringskomiteen på Stortinget.

Veileder ved søknad om rovdyrerstatning

Frist for å sende inn søknad om erstatning ved tap av husdyr til rovdyr er 1. november. På denne siden finner du veileder og nyttig informasjon til deg som skal søke.

Likere vilkår i meierisektoren

Ikke lenger grunnlag for utbetaling av eget tilskudd til meierier for å få melk ut i butikk. – Dette åpner for at en større del av melkeprisen kan tilfalle bonden.

Kostnadsvekst strøm inn i tilleggsforhandlingene

I dagens møte med staten tok jordbruket igjen opp den ekstraordinære kostnadsveksten på elektrisk kraft.

Få alvorlige brudd på dyrevelferden hos gris

– Det er godt å se det svart på hvitt at Mattilsynets funn så langt tyder på at det er få alvorlige avvik for dyrevelferden, og at dyrevelferden hos griser er bra, sier Gimming.

Tilleggsforhandlingene startet opp igjen

Tilleggsforhandlingene mellom staten og jordbruket er startet opp igjen med den nye regjeringen etter at Solberg-regjeringen utsatte dem i september.

Nettkurs: Inn på tunet-skolen

Det nye kompetanseprogrammet til Inn på tunet-skolen presenteres onsdag 10. november.

Gir håp for de mindre bruka

Den nye regjeringen vil tilpasse politikken mer etter norske forhold. Nå slår dem fast at de vil støtte investeringer som fremmer dyrevelferdstiltak uten at det blir stilt krav om nyetablering eller økt produksjon.

Tror på godt samarbeid om ny landbrukspolitikk

Sandra Borch fra Senterpartiet tiltrådte i dag som ny landbruks- og matminister. Norges Bondelag ser fram til å samarbeide om hvordan ta norsk landbruk videre.

Økte inntekter og framtidstro

- Den nye regjeringsplattformen er et godt utgangspunkt for en helt nødvendig snuoperasjon i norsk landbruk, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Landbrukets klimaavtale følges opp

– At regjeringa presiserer at landbrukets klimaavtale skal stå fast og følges opp, er noe vi er svært fornøyde med, sier Egil Christopher Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag.

4 av 10 føler seg lurt. – Regelverket må bli bedre.

4 av 10 i en ny undersøkelse sier de føler seg lurt av merkingen som er på maten i butikken. – Regelverket her må bli tydeligere og bedre, sier lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Søknadsfrist 15. oktober!

Nå kan du søke om støtte fra Bærekraftsfondet om prosjekter som kan komme bønder eller landbruksnæringa til nytte. Du finner kriterier og søknadsskjema på denne siden.

Statsbudsjett: Ingen siste satsing på landbruk fra Solberg-regjeringen

Solberg-regjeringen gir kompensasjonsregning for sterkt økte kostnader til ny regjering og foreslår ingen midler til nødvendige investeringer.

Gjør norske grønnsaker dyrere

Statsbudsjettet legger i liten grad opp til satsing på klima i landbruket, og vil gjøre norske grønnsaker dyrere. – Vi skulle sett en større satsing, sier lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Statsbudsjettet oppsummert

Vi gir deg en oversikt over forslag på landbruksfeltet i Solberg-regjeringens 2022-budsjett.

Norsk landbrukspolitikk sikrer matproduksjonen

Selv om prisene på mat stiger internasjonalt ivaretar norsk landbrukspolitikk deg som forbruker. En løpende produksjon er avgjørende.

RJS går i gang med årets skattekurs

Neste uke starter Regnskap og juridisk service opp deres årlige skattekurs. Første kurs er på Vettre hotell i Asker, og er fra 12.-13. oktober.

Kjenner du noen som utmerker seg i matbransjen?

Nå åpner nominasjonen til Embla 2021, den nordiske matprisen. Selve prisutdelingen er i Oslo i mars.

Våre samarbeidspartnere