Dette er viktig for å sikre forutsigbarhet i landbruket over de neste årene. I plattformen står det at regjeringen vil oppfylle staten og landbrukets avtale om kutt av klimagassutslipp i landbruket ved hjelp av nye verktøy. Det viktigste nye verktøyet vil være etablering av Bionova, en finansieringsmekanisme til støtte for klimatiltak i landbruket.

– Det er spesielt viktig at det nå kommer midler til nødvendige klimatiltak i landbruket. Både Sp og SV foreslo å bevilge 10 milliarder kroner til et Bionova. Her har regjeringen mulighet til å vise at de mener alvor med å satse på klima i landbruket når de skal forhandle statsbudsjett, sier Hoen.

Norske bønder er allerede presset økonomisk og klimatiltak kan ikke komme på bekostning av den nødvendige inntektsveksten.

– Det er derfor veldig positivt at den nye regjeringa prioriterer å bevilge midler til klima utenfor jordbruksoppgjøret. Det som kommer fram i plattformen på dette området, viser at den nye regjeringa har skjønt alvoret, sier Hoen.

Videre i plattformen står det at regjeringa ikke vil innføre avgift på klimagassutslipp som følge av biologiske prosesser.

– Dette er i tråd med forutsetningene for landbrukets klimaavtale. Nå håper vi den nye regjeringa reverserer forslaget i statsbudsjettet fra den avtroppende regjeringa om å innføre en klimaavgift for veksthus i Norge. En slik avgift vil svekke konkurransekrafta til norsk grøntproduksjon og er i strid med klimaavtalen som regjeringa inngikk med jordbruket i 2019, avslutter Hoen.