– Jeg vil gratulere Sandra Borch med jobben som ny minister. Vi kjenner Borch som engasjert i og opptatt av næringa, og med erfaring fra mange saksområder som er viktige for oss. Vi ser fram til et godt samarbeid om hvordan vi best mulig kan utvikle norsk matproduksjon framover, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

I Hurdalsplattformen sier ny regjering at inntektsgapet mellom bonden og andre grupper skal tettes, gjennom en forpliktende og tidfestet plan.

– Vi er fornøyde med at regjeringen har forpliktet seg til et kraftig inntektsløft for bonden. Hurdalsplattformen vil være utgangspunktet for arbeidet til ny minister, og vi mener plattformen er et godt utgangspunkt for en nødvendig snuoperasjon i norsk landbruk, sier Bjørn Gimming.

Må gjenoppta tilleggsforhandlingene

I juli fikk Norges Bondelag aksept fra Solberg-regjeringen for tilleggsforhandlinger om kompensasjon til bonden for kraftig økte kostnader på blant annet gjødsel. Forhandlingene startet i august, men regjeringen skjøv fra seg ansvaret for å sluttføre dem.

– Noe av det aller første den nye landbruks- og matministeren må ta tak i, er å gjenoppta tilleggsforhandlingene med jordbruket om kostnadskompensasjon for bonden. Dette er ytterligere aktualisert etter den siste prisveksten og stans i salget av mineralgjødsel. Akkurat nå opplever bonden stor usikkerhet i vurderingene om innkjøp for neste år, sier Bjørn Gimming.