– Nå er veksten i strømkostnadene helt ekstraordinær. Det er tvingende nødvendig at det kommer løsninger for kompensasjon til bonden for disse utgiftene i tilleggsforhandlingene, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

I august tok Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag opp den sterke prisveksten på elektrisk kraft. Det ble ikke en del av forhandlingene da, men enighet mellom partene om at kostnadsveksten skulle bli sett på senere. Da forhandlingene ble skjøvet på i september, varslet vi at det kunne foreligge ny informasjon om strømkostnadene når forhandlingene skulle gjenopptas.

– Når tilleggsforhandlingene nå starter opp igjen, vet vi at kostnadsveksten for strøm blir langt høyere enn beregnet i vår. Den unormalt høye økningen svekker bondens økonomi betydelig. Dette er alvorlig, det er en situasjon vi knapt har hatt før og det gjelder vår evne til å produsere mat. Vi krever at tilleggsforhandlingene må håndtere disse ekstraordinære kostnadene i tillegg til gjødsel og byggevarer, sier Bjørn Gimming.

Egne beregninger viser en kostnadsvekst på elektrisk kraft i overkant av 400 mill. kroner mer enn beregnet av Budsjettnemnda for jordbruket i vår i forbindelse med jordbruksforhandlingene.

Det er sterk kostnadsvekst på flere energikilder enn elektrisk kraft, og det påvirker blant annet den kraftige prisveksten på gjødsel. Prisene på gjødsel stiger mer enn forutsatt i beregningene som Budsjettnemnda for jordbruket gjorde i september, og som er grunnlaget for forhandlingene.

– Det er stor usikkerhet knyttet til hele kostnadsbildet framover for bonden. Det gjør at vi allerede nå trenger tydelige føringer på at den totale kostnadsveksten som påløper og ikke blir kompensert nå, må inngå i de økonomiske rammene for jordbruksoppgjøret 2022, mener Bjørn Gimming.

Kompensasjon haster

Det at Solberg-regjeringa skjøv ansvaret for tilleggsforhandlingene over på ny regjering, betyr at tiden er knapp for å få kompensasjonsmidler inn i statsbudsjettet for 2022. Det satte bonden i en vanskelig situasjon. Tidsfristen for å komme til en avtale er 29.oktober.

– Staten melder at det er knapt med tid for å få saken til Stortingets budsjettbehandling. Vårt klare mål er at bonden får kompensasjon for den kraftige kostnadsveksten, og at utbetalingen kan skje over nyåret, understreker Bjørn Gimming.