Det var en statsråd i godt humør som tok turen til Norges Bondelag for å treffe norske bønder under Bondelagskonferansen. Bondelagets tillitsvalgte fra hele landet var til stede og dette er det første møtet den nye landbruks- og matministeren har med norske bønder som ny statsråd.

– Å være mat- og landbruksminister er en stor jobb og det er en stor ære for meg å ta på meg den. Jeg kjenner på stolthet og på de store forventningene som næringa har, innleder den ferske statsråden fra scenen. 

Hun kom med mange lovord om det norske landbruket. Foran omkring 200 bønder fra hele landet uttrykte Borch tydelig at det skal satses på landbruket framover. Hun nevnte inntektsløftet, kostnadskompensasjoner, velferdsordninger, psykisk helse og kravene til klimaomstilling som spesifikke områder som regjeringa skal ta tak i.

Og det var nok en god dag å besøke norske bønder på. Tidligere på dagen hadde tilleggsforhandlingene kommet i mål. Allerede i februar skal det utbetales 754 millioner kroner for å kompensere de økte kostnadene i næringa. I tillegg lover hun investeringspakker i det kommende jordbruksoppgjøret. 

Jordbruket har gjort en enorm jobb og er den eneste næringa som har inngått en forpliktelse overfor det grønne skiftet. Nå er det på tide å bevilge ressurser og ikke bare forpliktelser!

Sandra Borch, Mat- og landbruksminister

Hun understreker at det er en foreløpig kompensasjon, men det hun kaller et viktig bidrag i en krevende situasjon for landbruket som har oppstått de siste to årene. Den kommende utredningen om inntektsberegning skal ikke være et hinder i jordbruksoppgjøret, forsikrer hun. 

– Landbruk har stor betydning for sysselsetting, lokal verdiskapning og det er ingen tvil om at vi vil satse på norsk landbruk. Nå vil jeg besøke norske bønder over hele landet for å få innspill til den jobben jeg skal legge ned for å sikre og utvikle norsk landbruk og matproduksjon.

Lover godt for et kommende samarbeid

Når hun velger Bondelagskonferansen som arena for å møte norske bønder for første gang som landbruks- og matminister, er det et viktig signal for oss. Det viser at hun ønsker å ta fatt på den jobben med å utvikle norsk matproduksjon framover sammen med Bondelaget og norske bønder.

– Borch har erfaring fra mange saksområder som er viktige for oss. At hun kommer til oss i Bondelaget for å møte bøndene og dele sitt engasjement for næringa lover godt for det kommende samarbeidet. Kompensasjonsmidler på 754 millioner er et veldig viktig steg for oss. Det gjenstår flere, men dette har vi tro på, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Intense tilleggsforhandlinger

Det er 2 uker siden hun tiltrådte som statsråd. Bondelaget var tydelig på at det aller første hun måtte ta tak var tilleggsforhandlingene som Solberg-regjeringen skjøv fra seg. Norges Bondelag krevde disse tilleggsforhandlingene, sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag, for å sikre kompensasjon for den ekstraordinære kostnadsøkningen som har gått utover inntektene og produksjonen hos norske bønder. 

– Det har vært intense og krevende forhandlinger, men det har vært et godt samarbeidsklima, forteller statsråden.

Inntektene til bonden har nærmest stått stille de siste åtte årene, samtidig som næringa opplever kostnadsvekst. Prisen på mat i verden har gått opp med 30 prosent det siste året, ifølge FN. Det er prisen på sukker, planteoljer og hvete som har økt mest. De høye prisene gjør at det mer lønnsomt å gjødsle og få høyere avlinger rundt omkring i verden. Dermed har gjødselaktørene økt prisene ekstremt mye på kort tid. På toppen av dette kommer også strømprisene og energikostnadene for hele næringa. Dette har skapt stor usikkerhet for mange bønder og ført til bekymring for rekrutteringen til næringa og framtidig norsk matproduksjon. At Borch poengterer at dagens kompensasjon bare er foreløpig synes bondelagslederen er et viktig signal.

– Dette er en god start. Det gjenstår flere steg, og så skal vi levere tilbake på trygg god mat og verdiskapning over hele Norge, sier Gimming til Borch, før han overrekker en gave fra Norges Bondelag. En siloslegge det står "sørg for å få gjennomslag" på.

– Jeg tror kanskje ikke du skal ta den med videre til slottsmiddagen, humrer Gimming.

– Nei, men jeg skal ta den med til Finansdepartementet, svarer Borch kontant.