På tross av flere innspill har den avtroppende regjeringa ingen nye klimasatsinger i jordbruket med i sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Den foreslår imidlertid å innføre klimaavgigift for veksthus i Norge.

– Det er både oppsiktsvekkende og svært skuffende at den avtroppende regjeringa velger å foreslå en klimaavgift på norsk grønnsaksproduksjon. Det vil svekke konkurransekrafta mot importerte grønnsaker og er et tydelig brudd på Klimaavtalen regjeringa inngikk med landbruket i 2019. Her trengs det en skikkelig ryddejobb av den nye regjeringen, sier Gimming.

Ifølge Gartnerforbundet har norske veksthus kutta sine klimagassutslipp med 70 prosent fra 1989-2018. Blant annet ved å bytte ut olje og gass med fornybare oppvarmingskilder.

– De lavthengende mulighetene for klimagasskutt er i stor grad gjennomført i veksthusnæringa. Vi er godt i gang med å få kutta resten av utslippene også, men dette er i stor grad snakk om kostbare klimaløsninger som krever støtte for å utløses. Her burde avtroppende regjering kjent sin besøkelsestid og satsa på flere gulrøtter heller en pisk, sier Gimming, som frykter avgift på norske grønnsaker vil gi økt import.

Vil øke CO2-avgifta

Regjeringa foreslår å øke CO2-avgifta i ikke-kvotepliktig sektor med 28 prosent. Dette innebærer blant annet anleggsdiesel som benyttes i landbruket. Norges Bondelag mener dette vil komme på toppen av en allerede betydelig kostnadsøkning for norsk matproduksjon.

– Vi er i ei tid med sterk kostnadsøkning. Siden Stortinget vedtok jordbruksoppgjøret i vår har kostnadene for bonden økt med 700 millioner kroner. Dette kommer på toppen og gjør det enda vanskeligere for bonden å ha ei inntekt å leve av, avslutter Gimming, som håper den påtroppende regjeringa revurderer den kraftige avgiftsøkningen varsla i statsbudsjettet.

Les hele statsbudsjettet HER