Inn på tunet-skolen er et kompetanseprogram som er utviklet i samarbeid mellom Norges Bondelag, Stiftelsen Norsk Mat, Innlandet fylkeskommune og Høgskolen i Innlandet. Nettressursene i programmet skal bidra til å og en grunnelgene forståelse av hva Inn på tunet er, hvilke muligheter det kan gi og hva som kreves for å etablere en slik virksomhet.

Klikk HER for å bli med på webinaret.

Det overordna målet med nettkurset er å gi en introduksjon til Inn på tunet. Hva det er, hvilke muligheter det kan gi og hva som kreves for å drive en slik virksomhet. Formålet er å styrke kunnskapen om IPT og motivere flere til å ta i bruk og utnytte de næringsmulighetene dette tilbudet kan gi. Nettkurset er gratis og ligger åpent tilgjengelig for alle som registrerer seg med navn og epostadresse i læringsplattformen.

Målgruppa for kurset er todelt:

  • Gårdbrukere som ønsker å styrke gårdens næringsvirksomhet og se etter nye muligheter til å utnytte gårdens ressurser på. Introduksjonskurset retter seg først og fremst mot dem som ennå ikke har et IPT-tilbud ennå, men etablerte IPT-tilbydere vil også kunne finne relevant informasjon i de enkelte fagleksjonene.
  • Elever/studenter i et landbruksfaglig utdanningsløp.

Program onsdag 10. november

  • 09:45: Innlogging åpner
  • 10:00: Velkommen til webinar om IPT-skolen. Bakgrunn og formål for skolen v/Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag.
  • 10:15: Hilsen fra Landbruks- og matdepartementet. v/Grete Gausemel, seniorrådgiver, Seksjon næringsutvikling
  • 10:25: Presentasjon av tilbudet v/prosjektleder Irene Thorsplass, SELL/Høgskolen innlandet.
  • 10:45: IPT-skolen som læringsressurs i videregående skole og IPTs betydning for landbruksbasert næringsutvikling v/ Trond Carlson, seksjonssjef av for næringsbasert samfunnsutvikling  Innlandet fylkeskommune.
  • 11:00: IPT-skolen. Nyttig i godkjenningsprosessen for nye tilbydere v/Bjørn Austad Hvaleby, fagsjef KSL, Stiftelsen Norsk mat.
  • 11:15: Avslutning v/ Norges Bondelag

IPT-skolen finner du også på Norges Bonelags nettsider. Det er en testperiode fram til offisiell åpning 10. november.