Nyheter

Krever tilleggsforhandlinger med staten.

Grunnet kraftig prisøkning på kunstgjødsel og andre varer påvirket av internasjonale forhold krever Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag tilleggsforhandlinger med staten.

Bondelaget forbereder grunnlaget for ekstraordinære forhandlinger

På grunn av den ekstraordinært sterke kostnadsveksten på blant annet kunstgjødsel, forbereder Norges Bondelag grunnlaget for tilleggsforhandlinger med staten.

Kan felle enda en bjørn i Troms

Klima- og miljødepartementet har bestemt at det gis løyve til å felle en bjørn som har tatt flere sau i Troms.

Se deg om i bondens landskap

De store bilderammene er en del av Bondelagets sommerkampanje.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har laget nyhetsbrev for å øke kunnskapen om norsk landbruk. Tips de du kjenner og meld deg på selv.

Møtte Rotevatn om bjørneherjingene i Troms

I dag møtte Norges Bondelag klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn i anledning herjingene til bjørnene i Troms.

Lettelser for innreise for utenlandsk arbeidskraft

Fra 5. juli ble det åpnet for innreise uten karantene fra flere europeiske land med lavt smittepress, som går til å bli såkalte grønne land.

Har los på bjørnen, får ikke fellingstillatelse

– Uholdbar byråkratisk brems, sier John-Erik S. Johansen.

115.000 frukttrær frostskadet. Verste tilfellet på 40 år.

Det er meldt inn skade på om lag 115.000 frukttrær i Vestfold og Telemark. Norges Bondelag etterlyser en mer skreddersydd erstatningsordning.

Våre samarbeidspartnere