Torsdag og fredag denne uka er om lag 200 tillitsvalgte fra lokallag, fylkeslag og sentralledd i Bondelaget samla i Sandvika utenfor Oslo. Målet med konferansen er å kunne samles for å diskutere videre, politikk, fag og lagbygging. Dette er den første store samlinga av tillitsvalgte etter koronanedstengingen. 

– Etter å ha vært nesten to år bak dataskjermen synes jeg det er så utrolig deilig å kunne møtes, diskutere landbrukspolitikk og bare prate sammen om hverdagen igjen, smiler Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, foran en fullsatt sal.

Bondens inntekt og markedet for våre varer står sentralt i programmet. Erling Aas-Eng fra styret innleder om inntektsløftet i landbruket. Gaute Lenvik fra Norsk Landbrukssamvirke innleder om kraften i samvirke, og Eli Reistad orienterer om arbeidet i Inntektsutvalget. Representanter for NHO Mat og Drikke og NNN snakker sammen med Sigrid Hjørnegård om økt verdiskaping og sysselsetting fra jord til bord. 

Klokken 14:15 ble pressekonferansen fra Landbruks- og matdepartementet vist på storskjerm. Det kom applaus fra salen da forhandlingsresultatet om 754 millioner kroner i kompensasjon ble presentert.

– Jeg har fått så mange spørsmål om hvordan det har gått, om jeg er sur eller glad. Svaret er at jeg først og fremst er lettet, sier Egil Christopher Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag, fra scenen.

Den nye landbruks- og matministeren Sandra Borch kommer til konferansen kl 16 i dag torsdag. Dette er første gang hun gjester Norges Bondelag. 

På fredag innleder landbrukspsykolog Ellen Hoel om livskvalitet i den gode bondehverdagen. Deltakerne kan fordype seg i 10 ulike parallelle sesjoner, om alt fra sosiale medier og dyrevelferdsprogram, til internasjonale forhold og jordvern. 

Bondelaget markerer 125 års jubileum gjennom hele året, og selvfølgelig også på Bondelagskonferansen. Dette skjer på torsdag kveld, og i en bolk fredag formiddag. 

Fullt prorgram og mer info finnes her. 

Bjørn Gimming er klar for den første samlinga med lokal- og fylkeslag som bondelagsleder.

Over 200 deltakere fra bondelag over hele landet.