– Skattekursene er årlige kurs som har som formål å oppdatere våre samarbeidene regnskapsførere innen regnskap, skatt og avgift, sier Mari C. Gjølstad som er fagsjef skatt i Norges Bondelag.

Til sammen 16 kurs over to dager skal avholdes i løpet av høsten.

– Innholdet vil hvert år være avhengig av hvilke endringer som har funnet sted. I utgangspunktet tar vi for oss regnskaps, skatte- og avgiftsmessige sider av generell karakter. Men det er naturlig at vi i Bondelaget har ekstra fokus på problemstillinger som berører enkeltpersonsforetak, og særlig primærnæringene, sier Gjølstad.

Hun forteller at de velger aktuelle temaer som de oppfatter at det er mange spørsmål rundt.

– I år vil vi for eksempel ha en time om buskapsligning, blant annet om skatte og avgiftsmessige sider ved salg og utleie av melkekvote, noe vi har fått mange spørsmål om den siste tiden, fortsetter hun.

Skattekursene er lukkede kurs og er kun åpne for ansatte på regnskapskontor med samarbeidsavtale med Norges Bondelag. Alle samarbeidene kontor får invitasjon til kurset direkte fra fylkeskontoret de tilhører.

Bonden er fokuset

– Vårt hovedfokus på disse kursene er bonden. Målet med at Norges Bondelag engasjerer seg i opplæring av regnskapsførere, er å sørge for at bonden har gode rådgivere rundt seg. Regnskapsføreren er gjerne den som kjenner bonden best og må være skodd for å gi de beste rådene, avslutter Gjølstad.

Skattekursene er kun åpne for samarbeidene regnskapskontor. Men de tilknyttede temakursene er åpne for alle. Les mer om temakurs i bokføring her. Eller temakurs i Rettslære, hvitvasking og GDPR her.