Nyheter

Stans i ulvejakt kan gi store konsekvenser

Torsdag ble det kjent at Oslo Tingrett midlertidig stanser lisensfellingen av ulv innenfor sonen. Bondelaget mener dette kan føre til alvorlige konsekvenser for mange, også utenfor ulvesonen.

Ønsker stortingsmelding om dyrevelferd velkommen

Mandag varslet regjeringa at de vil legge fram en stortingsmelding om dyrevelferd i 2024. Fra Bondelagets side har dette vært ønsket lenge og nyheten blir tatt godt imot.

Generasjonsskifte på gården

Når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Med ønsker om et godt nytt år

Juleroen er i ferd med å senke seg, og jeg tror det er viktig for oss alle å ta en liten pust i bakken. Det har vært tøffe kamper og viktige gjennomslag.

Vinterens lisensjakt i tråd med lokal forvaltning og Hurdalsplattformen

Nå er det klart at regjeringa opprettholder rovviltnemndenes vedtak om å ta ut fire ulveflokker inne i ulvesona. Lisensjakta starter 1. januar.

Jordbruksforhandlingene: Alle medlemmer kan påvirke!

Dagens situasjon i landbruket gjør at vårens jordbruksforhandlinger blir viktigere enn noen gang. Nå trenger Bondelaget innspill fra alle medlemmer i hele landet.

Norges Bondelag oppnår resultater

På tampen av et hektisk halvår, må vi benytte anledningen til å se tilbake på hva som har preget bondelags-høsten, og alt vi faktisk har fått til!

Nødvendig ordning for tilgangen til norske grønnsaker

Bondelaget og Småbrukarlaget ba om en særskilt støtteordning for veksthusnæringa, grunnet kraftig økte strømkostnader. I dag har regjeringa foreslått en slik ordning.

Inntektskampen styrkes

Bondelaget jobber for økt inntekt til bonden, og nå styrker vi arbeidet på området med en egen prosjektgruppe - prosjekt #inntektsløft.

Sju norske kandidater klare til nordisk matkamp

Nå er det klart hvem som skal representere Norge i den nordiske matprisen Embla.

Bolighus på gårdsbruk omfattet av strømordning

Bondelaget har fått avklaring om at strømpakken for husholdninger også omfatter bolighus på gårdsbruk.

Ber om energiløsning for veksthusene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om en særskilt støtteordning for veksthusnæringa grunnet kraftig økte strømkostnader.

Disse finalistene kjemper om å bli ny Bondelagskokk

Tre kandidater gjenstår i kampen om å bli den neste Bondelagskokken. Sammen representerer finalistene en god og allsidig bredde i norsk matkultur, mener juryen. Den store vinneren kåres 3. februar.

Beste vervemåned noensinne

I løpet av vervemåneden november har Bondelaget vervet 777 nye medlemmer.

Regnskapstall viser fortsatt lave inntekter

I 2020 var gjennomsnittlig inntekt 327.000 kroner pr årsverk i driftsgranskingene når jordbruksfradraget ikke er lagt inn.

Ber om støtte til klimajobben

I dag møtte Norges Bondelag Klima- og miljøminister Espen Barth Eide for å fortelle om status i klimaarbeidet i landbruket.

Sikkerhet i landbruket. – Det eneste som virket var Sikringsradioen

Å bidra til norsk matproduksjon innebærer i stor grad også å være utsatt for vær og vind. Heldigvis finnes det samband som sikrer kommunikasjon, tilgjengelighet og nødhjelp ved ulykker.

Melkeproduksjon mot det normale

Etter halvannet år med større etterspørsel enn vanlig, er det tilbake til mer normale tilstander i det norske melkemarkedet. I 2022 får melkebøndene levere 99 prosent av disponibel kumelkkvote, i tråd med Bondelagets sine anbefalinger.

Webinar: Ny klimakunnskap i landbruket!

Den 6. desember hadde Bondelaget webinar om nye klimaløsninger og ny klimakunnskap i næringa.

Dette er dyrevelferdsprogram for storfe

I 2022 lanseres dyrevelferdsprogram for et nytt dyreslag, storfe. Her har vi samla alt du trenger å vite.

Stortingsflertall for nytt inntektsmål

Budsjettbehandlingen har avklart at det er flertall for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet.

Klimakalkulatoren utvider med nye produksjoner og funksjoner

Landbrukets klimakalkulator utvider, og skal nå også gjelde ammeku, potet og fjørfe.

Våre samarbeidspartnere