Årsmøtet i juni satte tonen, med tydelig mål om inntektsnivå på linje med andre grupper. Fra valgkampen tidlig i høst hvor Bondelagets tillitsvalgte var i dialog med så nær som alle Stortingskandidater, til gjennomføringen og resultatet i tilleggsforhandlinger, ekstra investeringsmidler, og ikke minst jobben med å få gjennomslag i regjeringsplattformen. Mange av våre innspill ligger faktisk nå i regjeringsplattformen til Støre-regjeringen. Det største gjennomslaget, hvor mange også har bidratt, er den kraftigste inntektsmålsettingen siden 70-tallet. Det gir klare forventninger inn mot vårens jordbruksoppgjør.

Jeg vet at mange av dere står i en tøff situasjon, med bekymringer for strømregninger, gjødsel, kraftfôr og mulig renteoppgang. Derfor blir jordbruksoppgjøret til våren spesielt viktig. Vi skal, som alltid, ha dekket de kraftige økte kostnadene. Vi skal ha inntektsutvikling som andre, men i tillegg må vi få en god start på tetting av inntektsgapet. Bondelaget er klar for å gi alt inn mot årets forhandlinger, vi skal løfte bondeinntekta til målet om inntektsnivå på linje med andre! Da er det en styrke når landbruket står sammen. Som vi viste tydelig at vi kan gjøre gjennom #landbruksløft i sommer hvor over 40 organisasjoner og bedrifter i landbruket stilte seg bak bondens inntektskamp. Når vi samler kreftene våre, har vi gjennomslagskraft. Se bare til vårens traktoraksjoner hvor bønder fra hele landet viste sin misnøye med statens tilbud. Vi hadde alles øyne på oss, og jeg tror ikke det var mange som gikk glipp av budskapet vi kom til Stortinget med. Jeg vil takke alle de som stilte opp, både traktorførere, hjelpere og heiagjeng langs veien. Jeg håper vi slipper å mobilisere på den måten til neste år. Men vi skal ha beredskapen klar, det er helt sikkert.

Og da er det ekstra godt å vite at vi i løpet av kun den siste måneden har vervet 777 nye medlemmer. Medlemmer som ser nytten av et faglag som er nær bonden og kjemper bondens sak. Enten det er med juridisk hjelp, faglig bistand, eller i mer alvorlige tilfeller som når fugleinfluensa rammer. Vi skal være der. Det er en styrke å vite at mange vil være med på laget. Vervemåneden ga ny rekord, og lokallagene våre har virkelig gjort en kjempeinnsats i år! Her på Landbrukets hus, og i fylkes- og lokallag gjøres alt nå klart for studiearbeidet, og i år håper vi på rekorddeltakelse. Jeg vil høre deres stemme helt fra lokallaga og inn til forhandlingsutvalget. Medlemsdemokratiet skal vise vei inn i årets oppgjør. Nå ønsker jeg dere gode stunder sammen med venner, familie og god norsk mat på bordet. Fantastiske råvarer som vi som bønder bidrar til å produsere. Til glede for det norske folket både i jula og i hverdagen. Vi skal ta med oss at veldig mange ønsker våre produkter på bordet, de ønsker å se aktive gårdsbruk landet rundt.

Med ønsker om en fin og trygg jul for dere alle. Og aller mest, et godt nytt år som skaper tro på framtida.

Hilsen Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag