Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, mener regjeringens beslutning om å opprettholde rovviltnemndenes vedtak er viktig for å regulere ulvebestanden i henhold til Stortingets vedtak.

– Det er viktig og nødvendig med en forvaltning av ulvebestanden. I nyere tid har det aldri vært så mye ulv som nå i Norge. Byrdene av dette bærer befolkningen, lokalsamfunnet og beiteområdene inni og utenfor ulvesona.

Bjørn Gimming sier en løsning må komme så raskt som mulig over nyttår.Han frykter at mangel på regulering kan gi alvorlige konsekvenser, også for områder som ikke berøres av ulven i dag. Når våren kommer vil streifdyr legge ut på vandring, og reproduksjonen blant ulv er høy. Dette er unge ulver som vil dukke opp i helt nye beiteområder.

– Det er en stor belastning for dyra, bonden og for lokalmiljøet. Når streifdyr får bevege seg fra sonen og til områder hvor det ikke er ulv til vanlig, vil denne belastningen gå utover mange flere, sier Gimming.

Ber om rask løsning

Bondelagslederen mener det er bra at regjeringa vil be om muntlig begjæring i tingretten, og er klar på at det må skje raskt. Derfor ber han om en rask løsning som ivaretar en regulering av bestanden i henhold til Stortingets målsetning. Han ber også om at jakttiden må bli forlenget.

– Ulvejakta varer bare fram til 15. februar, så for å få en regulering av bestanden, slik Stortinget har lagt opp til, må jakta komme i gang så raskt som mulig. Siden prosessen vil forsinke gjennomføringen, ber vi om at jakttiden forlenges.

I kjennelsen understreker Tingretten at det ikke foreligger noen vurdering av vedtakets gyldighet. Bakgrunnen for stansen handler utelukkende om tidsnød. Bondelagets vurdering har hele tiden vært at vedtaket er innenfor lovverket og Bernkonvensjonen.