I helga lanserte regjeringen en ny ordning for å avhjelpe de svært høye strømkostnadene i husholdningene. Det har vært uklart om bolighus på gårdsbruk er inkludert, siden ordningen ikke gjelder abonnement på organisasjonsnummer. De fleste gårdsbruk har et felles strømabonnement som dekker både næring og privat, og dette er som oftest registrert på gårdens drift.

Regjeringa har nå avklart at det blir en løsning som sikrer at de mange tusen boligene som finnes på norske gårdsbruk blir inkludert i ordningen. Dette vil gjelde uavhengig av om abonnementet er registrert på en person eller på et organisasjonsnummer.

De høye strømprisene næringa opplever nå kommer på toppen av svørt høye prisøkninger. Det betyr derfor mye for bondefamiliens økonomi at de også får ta del i sikringsordningen.

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag

- Jeg er fornøyd med at vi fikk denne viktige avklaringen. De høye strømprisene næringa opplever nå, kommer på toppen av svært høye prisøkninger på flere av innsatsfaktorene bonden bruker. Det betyr derfor mye for bondefamiliens økonomi at de også får ta del i sikringsordningen for høye strømutgifter i husholdningene, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Ordningen for husholdningene innebærer at en får støtte til strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av månedlig forbruk. Det er nettselskapet som skal administrere ordningen. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere halvparten av prisen over dette nivået. Den delen staten betaler blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren. Ordningen gjelder fra desember, med fratrekk på fakturaen en mottar i januar, og til og med for mars måned.

- Med dette grepet viser regjeringa at de forstår at det økende kostnadsnivået er svært krevende for landbruket. Mange faktorer som strøm og gjødsel stiger kraftig, nå blir i hvert fall noen av de økte strømkostnadene kompensert, sier Bjørn Gimming.

Oppdatert 10/1-2022:
Vi får mange spørsmål fra medlemmer som ikke har fått kompensasjon på fakturaen for desember. Årsaken er at ordningen foreløpig kun er klar for de som har måler registrert som husholdningsforbruk. I utbetalingen for desember vil alle målepunkt registrert som næring derfor ikke være omfattet. Årsaken er at det fortsatt pågår et arbeid hos nettselskapene for å trekke ut alle gårdsbruk som har registrert måler på næring. Disse skal kompenseres, men ordningen blir ikke klar før på januar fakturaen (som mottas i februar). Kompensasjon for desember vil da bli etterberegnet. 

Norges Bondelag jobber også for at det øvre taket i ordningen på 5000 kwh/mnd blir økt til minimum 20.000 kwh/mnd.