Veksthusnæringa opplever nå en svært høy kostnadsvekst på energi til produksjon av grønnsaker og blomster. Nå velger flere gartnerier å avslutte produksjonen på grunn av høye strømpriser.

– Det er en alvorlig situasjon for bønder over hele landet når strømprisene går i taket. De økte strømkostnadene er særlig utfordrende for veksthusnæringa. Det er alvorlig for produsentene, og også for tilgangen på norske produkter i vinter. Vi ber derfor om en særskilt støtteordning for veksthusprodusenter, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Når tilgangen på norsk vare blir redusert på handelsleddet, vil importen øke. Det står i skarp kontrast til målet fra næring, regjering og Storting om å øke norsk matproduksjon, selvforsyning og norskandelen av grøntproduksjonen.

– Jeg har oppfordret dagligvarekjedene og handelen om å ta ut kostnadsveksten til produsentene i markedet. Der er det en jobb å gjøre. Når det ikke skjer, og det blir vanskelig å få gjennomført på kort sikt, blir produsentene rammet hardt, understreker Bjørn Gimming.  

Vil unngå dramatiske konsekvenser

 Bondelaget og Småbrukarlaget ber om en søknadsbasert støtteordning for veksthusprodusenter, som en del av regjeringens strømtiltak for husholdninger og næringsliv.

– Vi frykter at høye energikostnader vil føre til avskaling og konkurser i veksthusnæringa, derfor er det så viktig med økonomisk støtte nå. Tomat- og agurkprodusenter tilpasser seg allerede det de kan. Vi er også bekymret for kostnadsveksten som rammer andre i jordbruket, og ber regjeringa om å følge energikostnadene tett for det øvrige jordbruket, sier Bjørn Gimming.

Les brevet til Landbruks- og matministeren her