Det er vanskelig å sko seg fullt mot uvær. I tillegg til at det kan føre til store materielle skader og ødeleggelser, kan det velte både strømnett, telenett og nødnett. I november erfarte deler av Vestfold, Telemark og Innlandet nettopp dette. Flere områder opplevde store utfordringer etter at en kraftig storm blant annet veltet kraftlinjer og tok med seg nødnettet.

– Det eneste som virket var Sikringsradioen. Det er vi litt stolte av.

Det sa styreleder i Sikringsradioen AS, Ole Petter Skjerven, da han denne uka gjestet Landbrukspodden sammen med organisasjonssjef i Norge Bondelag, Astrid Solberg. Sikringsradioen er et sambandsverktøy som kan gi sikkerhet og tilgang på hjelp når slike krisesituasjoner oppstår.

Norges Bondelag er med på eiersiden i selskapet.

– Grunnen til det er at vi mener det er et veldig viktig verktøy som medlemmene våre kan benytte seg av. Det er faktisk et viktig verktøy i totalberedskapen i hele Norge, som kanskje litt for få vet om, sier Solberg i Norges Bondelag.

Skjerven fortalte at de har kjøpt frekvenser i kanaler som de fleste kjenner til, og at det har blitt satt opp sendere og utstyr over hele landet hvor Bondelagsets medlemmer befinner seg. Alle sendere er utstyrt med batteri-backup og vil dermed virke i minimum fire døgn uten strømtilførsel. I tillegg er det blitt tatt i bruk ny teknologi for brenselceller.

Radioen har en rød alarmknapp du kan trykke på for å tilkalle nødhjelp, helt uavhengig mobildekningen i området. Ved å trykke på den kommer du direkte til nærmeste 110-sentral, og hvis du har GPS på radioen får nødetaten vite nøyaktig hvor du befinner deg.

Du får kjøpt en sikringsradio hos godkjente forhandlere, og du kan selvfølgelig bestille på Sikringsradioens hjemmesider.

– Vær obs på at den har en nødknapp bare, sa Skjerven.

Hvordan Bondelaget bidrar

Når krisen oppstår er det først og fremst lokallaga i Bondelaget som er til stede og som kan bidra med lokal hjelp, fortalte Solberg. Men også fylkeskontorene følger opp og sjekker om de kan bistå med noe. Det kan for eksempel være behov for HMS-bistand, kompetanse på avlingsskade eller naturskade, og Bondelaget har en egen forsikringsadvokat som hjelper til litt lenger ut i løpet.

Lokallagene har også samarbeidsavtaler med den lokale beredskapen. Eksempelvis å stille opp med tankvogner ved brann og pumper ved flom.

– Dessuten besitter medlemmene våre mye utstyr som kan brukes ved ulike hendelser. Dette har lokallagene god oversikt over og kan raskt bistå med i den lokale beredskapen, la Solberg til.  

Hør hele episoden her: