Nyheter

Forventer inntektsløft og bærekraftig landbruk

Norges Bondelags lederkonferanse har kommet med en uttale med klare forventninger til ny regjering.

Sammen om et bedre landbruk

Onsdag og torsdag er ledere i Norges Bondelag og samarbeidsorganisasjoner samlet til lederkonferanse for å diskutere landbruket framover, i lys av situasjonen i næringa nå og resultatet av stortingsvalget.

Tydelige innspill til regjeringsplattformen

Omtrent akkurat i det valgresultatet forelå og de politiske partiene startet sine møter, leverte vi i Norges Bondelag våre innspill til ny regjeringsplattform.

Krever landbrukspakke i høst

- Situasjonen i landbruket er alvorlig, og næringa trenger en offensiv landbrukspakke, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Første steg til et nytt inntektsmål

Bondelaget ga i dag sine innspill til jordbrukets inntektsutvalg. – Når inntektene skal opp, er det viktig at de måles riktig, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Bondelaget.

Norges Bondelag i delegasjon til toppmøtet om matsystem

I dag diskuterer verdas leiarar i New York korleis verdas matsystem kan bli meir berekraftige. Norges Bondelag følgjer møtet digitalt som del av den norske delegasjonen.

Jordvernpris til NLR Vest og Alver og Austrheim kommunar

Overskotsmassar frå utbygging kan verte ein verdifull ressurs for landbruket. Prosjektet "Jordmassar frå problem til ressurs" fekk nasjonal jordvernpris for å nytte massar frå udyrka areal til å betre landbruksareal.

Tilleggsforhandlingene blir utsatt

– Solberg-regjeringen skyver ansvaret til neste regjering, sier Gimming.

Bærekraftprosjekter i landbruket får millionstøtte

Bærekraftfondet til Norges Bondelag og Gjensidige har i år delt ut 4,5 millioner kroner til prosjekter i landbruksnæringen. Nå er det klart for ny søknadsrunde.

Jobbes med løsning for fruktprodusenter

Mange fruktprodusenter, spesielt i Telemark, fikk betydelig frostskader på trær i vinter. Her følger viktig informasjon.

Tid for å satse på landbruket

Valgresultatet viser en klar oppslutning for partier som vil ta i bruk hele landet, og som står for et styrket, norsk landbruk.

Nyhetsbrev - vil du bruke din stemme for bonden og landbruket?

I dette nyhetsbrevet skriver vi om hvilke politiske saker som er viktig for bonden og landbruket, og også litt om hvor partiene skiller lag.

Slik vil kompensasjonen kunne slå ut på ditt bruk

Jordbruket ber om full kompensasjon for de ekstraordinære prisøkningene på gjødsel og byggevarer. Her får du oversikten.

Samarbeid gir mer lokal mat på DNT-hytter

Denne sommeren har Den norske turistforening og Bondelaget samarbeidet om å øke bruken av lokale råvarer på turisthyttene.

Jordbruket krever full kompensasjon

I dag fikk regjeringen kravet fra jordbruket i tilleggsforhandlingene. – Det er avgjørende at bondens kraftige kostnadsvekst blir kompensert, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

5 ting du bør vite om tilleggsforhandlingene

Her får du litt mer informasjon om hva tilleggsforhandlingene egentlig er.

Underlag for tilleggsforhandlinger i jordbruket levert

Budsjettnemnda for jordbruket peker på kraftig kostnadsvekst for handelsgjødsel og bygningsmaterialer.

Tilleggsforhandlinger

Når det skjer viktige endringer i forutsetningene for jordbruksavtalen eller når uforutsatte forhold oppstår kan det kreves tilleggsforhandlinger.

Nyhetsbrev - hva mener partiene om importvern?

I denne ukens nyhetsbrev kan du lese hva partiene mener om importvern.

Nyhetsbrev - hva mener partiene om matsikkerhet

I ukens nyhetsbrev kan du lese om hva de ulike partiene mener om matsikkerhet og sjølforsyning.

Utsatt frist for regneoppdrag til tilleggsforhandlingene

Budsjettnemda har fått utsatt sin frist for rapporten de skal lage som er er et felles tallgrunnlag for forhandlingene.

Våre samarbeidspartnere