Nyheter

Jeg er bonde - ikke anleggsgartner

Lars Petter Bartnes svarer Ivar Gaasland.

På tide med tydelige ulvesvar

Beitenæringa har klare forventinger til regjeringas varslede ulvemelding .

- Samtalene har vært konstruktive

Regjeringen håper på bredt ulveforlik i Stortinget.

Advarer mot å la landskapet gro igjen

Mye av det biologiske mangfoldet vil forsvinne, sier svensk professor.

Satser på biodiesel og klima

Innen fem år skal halvparten av traktorene i Trøndelag gå på biodiesel. Det er målet for et prosjekt som ble startet under konferansen om klima og landbruk på Stjørdal fredag. SE VIDEO.

Satser på biodiesel og klima

Innen fem år skal halvparten av traktorene i Trøndelag gå på biodiesel. Det er målet for et prosjekt som ble startet under konferansen om klima og landbruk på Stjørdal fredag. SE VIDEO.

Ny kunnskap viser vei for klimakutt i landbruket

Mindre rap og promp fra kua, bedre bruk av jorda og utfasing av fossil energibruk i landbruket. Dette anbefaler et utvalg som mener det er mulig med klimakutt i landbruket uten å svekke norsk matproduksjon. Landbruksministeren fikk i dag overlevert utvalgets sluttrapport.

Ønsker statlig økoløft

- Staten må gå foran og øke omsetninga og forbruket av norske økologiske varer.

Dette har regjeringen gjort for å sentralisere landbruket

Her er fem endringer i landbrukspolitikken som bidrar til å sentralisere det norske landbruket.

- Ikke det landbruket vi vil ha

- At jordbruk handler om å bruke jorda, er sjølsagt for de fleste. Dessverre er ikke regjeringa vår så opptatt av det, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Advarer mot uthuling av konsesjonsloven

I dag ba et flertall på Stortinget regjeringen om å foreslå flere endringer i konsesjonsloven. – Endringene representerer dessverre en uthuling av loven som gjør vi at risikerer å miste kontroll over eierskapet til naturressursene våre. Taperne er unge bønder som vil satse på landbruket, mener Norges Bondelag.

- Naturressursene er en del av landets framtid

Produktivitetskommisjonen vil fra ressurs- til kunnskapsøkonomi. - Det er fortsatt store muligheter i jord og skog, mener Bondelaget.

Spørsmål og svar om kompetansekravet

Her har vi samla nokre av spørsmåla vi har fått om kompetansekravet. Kanskje får du svar på noko også du lurer på?

- Det er framtidsrettet å satse på landbruket

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes holdt i dag innlegg for statsministeren om framtidas arbeidsliv.

Bedret erstatning og praktisering av MRSA-regelverket

LMD viser en bedre forståelse for hva sanering krever av bonden i nytt forslag.

Ber rovdyrministeren om møte

Næringa starter forberedelsene av beitesesongen 2016.

- Det er flere enn landbruket som bryr seg om mattrygghet

Se opptak fra onsdagens stormøte om korn.

Spørsmål og svar om priskontrollen

Dette betyr innstillingen fra næringskomiteen for landbruket.

Mindre landbruk, mer kapitalplassering

- Vi risikerer at fritidsinteresser tar over de fleste brukene i deler av landet, på bekostning av ungdom som vil drive gård, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Produksjonstilskudd utbetales med reduserte satser

Denne uka blir produksjonstilskudd utbetalt til bøndene. – Dessverre traff ikke myndighetenes prognoser, sier Per Skorge.

Våre samarbeidspartnere