- Naturressursene er en del av landets framtid

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Produktivitetskommisjonen vil fra ressurs- til kunnskapsøkonomi. - Det er fortsatt store muligheter i jord og skog, mener Bondelaget.

Leder Lars Petter Bartnes

​Regjeringens produktivitetskommisjon la i dag fram sin andre rapport. I den forrige gikk de kraftig til angrep på landbruksnæringen – i denne uttrykker de blant annet dyp bekymring for hvordan den framtidige norske velferden skal finansieres.

Produktivitetsveksten i norsk økonomi har lav siden 2006, men bruken av oljepenger har klart å maskere dette, mener kommisjonen. Lavere oljeinntekter sammen med den forventede eldrebølgen vil kreve en høyere produktivitetsvekst i framtiden, mener de.  Løsningen er å gå vekk fra en økonomi basert på utnyttelse av naturressurser til en økonomi basert på kunnskap.

Finnes andre ressurser enn olje og gass

Norges Bondelag mener at utnyttelse av naturressurser har en viktig plass, også i framtidens norske økonomi.

- Det finnes andre naturressurser i Norge enn olje og gass. Norge er allerede utstyrt med store ressurser i form av jord og skog. Satsing på kunnskap er bra, men vi har liten tro på at vi kan basere oss på dette alene. Alle land trenger en produksjonsøkonomi som basis, og her kan primærnæringene være en del av løsningen, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes

- Ny satsning på kunnskap bør også kunne hjelpe oss til å utvikle bedre måter å utnytte de grønne naturressursene våre. Vi har i dag mange uutnyttede ressurser og muligheter i jord-, skog- og havbruk som kan bidra til å løse behovet for framtidig nasjonal verdiskaping, og de store internasjonale utfordringer som klimaendringer og framtidig behov for energi og mat. Disse ressursene kan i tillegg danne grunnlaget for verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet, ikke bare i de største byene, sier han. 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere