Nyheter

Sammen for å heve panten

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag

I et felles brev til Klima- og miljødepartementet tar Norges Bondelag og Naturvernforbundet til orde for å øke panten på tomgods. - Et viktig virkemiddel for å redusere farlig forsøpling i åker og beiteområder, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Klare for klimadugnad

Lars Petter Bartnes

EU-kommisjonen la nylig fram forslag om klimamål for Norge som blant annet omfatter jordbrukssektoren. Bondelaget ønsker klimadugnaden velkommen og mener norsk landbruk bør ta en lederrolle i utviklingen av et mer klimasmart landbruk.

På tide å stikke fingeren i jorda

Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag

Regjeringen har varslet en nasjonal strategi for norsk bioøkonomi som skal gi økt grønn verdiskaping og nye klimaløsninger. Tilrettelegging og samarbeid med næringer som forvalter naturressursene er en forutsetning for å lykkes, skriver Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag.

Møtte statssekretæren om gråskimmel i jordbærnæringa

møte LMD

Bondelaget la vekt på behovet for grundig resistenskartlegging.

Møter departementet om situasjonen i jordbærnæringa

jordbær

Unormalt store avlingstap til gråskimmel.

Meld fra om avlingsskader nå

flom

Det er viktig å melde fra tidlig for å få erstatning.

Jord- og skogbruksseminar under Arendalsuka

Programmet for seminaret er klart.

Ansette utenlandsk arbeidskraft på gården?

jordbæråker

Her ti ting du som arbeidsgiver bør ha på plass før du ansetter arbeidere fra utlandet.

En av tre norske jordbær ødelagt i åkeren

Illustrasjonsbilde: Friske jordbær

Omfattende plantesykdom har rammet jordbæråkre flere steder i landet. Opp mot 40 prosent av den totale produksjonen kan gå tapt.

Våre samarbeidspartnere