Nyheter

- Viktig støtte til familielandbruket

Regjeringas angrep på familielandbruket blir stoppa av KrF i deres alternative statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

Dette er nye Landbrukets hus

Norges Bondelag har fått nytt hovedkvarter. Huset skal være et utstillingsvindu for næringa.

24 WTO-ministrar møtes i Oslo

Denne helga møtes 24 av WTOs medlemsland til mini-ministermøte i Oslo. Der diskuterer dei vegen vidare for WTO. Før konferansen åtvara generaldirektøren mot handelskritikken, men innrømma at handelen også har negative effektar for enkelte grupper.

Brei enighet om markedsordninger for korn

- Det er veldig bra at hele næringa slutter opp om markedsordningene for korn og Norske Felleskjøp som markedsregulator.

Opptrapping av straumstreik

EL & IT Forbundet tok ut alle medlemmane sine i streik frå måndag. Bønder med husdyrhald vil få dispensasjon ved straumbrot.

- Bønder må involverast i matsikkerheitsarbeidet

- Bøndene må involverast på alle nivå i gjennomføring av verdsmåla for mattryggleik. Det sa nestleiar Bjørn Gimming då han talte på vegne av verdas bønder i FNs matsikkerheitskomite.

Lite sprut i regjeringens skogmelding

Det ble ikke lagt fram noen nye tiltak for å styrke skognæringens muligheter for grønn verdiskaping da landbruksministeren i dag la fram stortingsmeldingen om norsk skog- og trenæring.

Åtvara mot AS-landbruk

Leiaren i Norges Bondelag møtte finanskomiteen på Stortinget i dag.

Undersøkelse om Reime -golv

Norges Bondelag ber saue- og geitebønder svare på spørreundersøkelse om erfaring med disse golvene.

Manglar verktøy for å regulere marknaden

- Vi har utilstrekkeleg med verktøy for å takle urolege marknader, seier landbrukskommissæren i EU. Han har brukt 1,5 mrd euro på krisetiltak dei to siste åra.

Statsbudsjettet: Inga satsing på MRSA-tiltak

Løyvingane står ikkje i stil til dei uttalte ambisjonane, meiner Norges Bondelag.

Statsbudsjettet: Regjeringas skattebløff

Regjeringen lovet landbruket målrettede skattelettelser. Det skjedde ikke.

Statsbudsjettet: Fra familielandbruk til AS-jordbruk

I forslaget til statsbudsjett løftes aksjeselskapene, mens unge bønders investeringsmuligheter svekkes. - Regjeringa benytter nok en gang anledninga til å angripe familielandbruket, sier lederen i Norges Bondelag.

Statsbudsjettet: Håper på klimahjelp fra Stortinget

På tross av tidligere lovnader la ikke regjeringen fram forslag om investeringsfond for landbruket i statsbudsjettet for 2017. Bondelaget mener investeringsfondet kunne vært et viktig insentiv for klimaløft på norske gårdsbruk og håper nå på drahjelp fra Stortinget.

Bønder tapar ved frihandel

- Frihandel gir ikkje frie bønder, men frigjer i staden eit land frå bøndene sine.

- Viktige utredninger for matjorda

I to nye utredninger om jordvernproblematikk foreslår Landbruksdirektoratet å styrke jordvernet gjennom endringer i jordloven. – Viktige utredninger som må tas på alvor, sier Norges Bondelag.

Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Anbefaler kurset "Tryggere sammen"

Svenn Ove Fosseng anbefaler alle lokallag å ta kurset "Tryggere sammen". Det handler om å redusere risikoen for brann og ulykker, og hvordan du som bonde kan møte alle typer krisesituasjoner.

Norges Bondelag støtter medlem i langvarig grunneierkonflikt i Troms!

Dette viser at organisasjonen stiller opp når det virkelig gjelder, sier grunneier og bonde Jan Kristian Ottesen. Lagmannsretten skal nå avgjøre om reindrifta kan stanse salg av hyttetomter på eiendommen hans.

Våre samarbeidspartnere