Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag

Hvert år kaster nordmenn 3,2 millioner bokser og 15,2 millioner pantbare flasker i naturen. Det som kastes i naturen gjør stor skade, og blant annet har mange bønder opplevd at kyr har fått i seg tomme brus- og ølbokser og må avlives som følge av indre skader og blødninger.

- Tomgodset folk kaster fra seg i naturen kan gi dyr store lidelser. I tillegg til å øke bevisstheten hos folk om konsekvensene av forsøplingen, tror vi at økt pant kan bidra til at flere leverer inn tomgodset sitt heller enn å slenge det fra seg i naturen, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Årlig kaster vi pantbare flasker og bokser i restavfallet/ igloene til en verdi av 100 millioner kroner. Det som kastes i restavfallet tilsvarer 937 tonn aluminium og 2132 tonn plast. Dette gjenvinnes ikke, men brennes. Tomgodset som går i restavfallet burde i stedet blitt samlet inn og laget ny plast og aluminium av.

- Skal vi klare å få folk til å innse at det er verdifulle ressurser de kaster, må panten heves. I 1986 bøyde du deg ned og plukket opp 1 krone på gaten, i dag bøyer vi oss ned etter en femmer. Vi er blitt vanvittig mye rikere på de 30 årene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I 1986 økte panten for halvlitersflasker/ bokser og flasker/ bokser på 0,33 liter. Den gikk da fra 75 øre til 1 krone. For de største mengdene bokser/ flasker har ikke panten økt på 30 år. I 1993 økte panten for liters og 1,5 liters flasker til 2,5 kroner. Hadde pantesatsene holdt tritt med prisstigningen ville de vært på henholdsvis 2,11 kroner og 3,8 kroner i 2015 verdi.

Bedre kjøpekraft i dag enn i 1986 fordrer at panten må heves ytterligere for å gi tilstrekkelig insentiv til at forbruker vil levere inn tomgodset sitt i større grad enn i dag, skriver organisasjonene til Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen. Norges Bondelag og Naturvernforbundet krever derfor panten fra 1 kr til 5 kroner per pantbare enhet. For 1,5 liters flasker som i dag har en pant på 2,50 kr bør en ytterligere økning vurderes.

Miljødirektoratet anbefalte i 2014 å heve panten. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har så langt ikke fulgt opp forslaget.