Nyheter

Ingen enighet om inndragning av statlig del av melkekvotene

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes mener avbøtende tiltak må finansieres over statsbudsjettet.

Denne uka har Bondelaget og LMD møttes for å diskutere markedsregulator Tines forslag om at den statlige delen av omsatte melkekvoter ikke selges videre til andre melkeprodusenter. LMD og Bondelaget støtter Tines forslag, men avtalen strandet når det ikke ble enighet om finansieringen.

Ønsker et fortsatt GMO-fritt landbruk

Bondelagest leder, Lars Petter Bartnes, mener det er vikig fortsatt å holde landbruket GMO-fritt.

Norges Bondelag ønsker å fortsette å produsere trygge råvarer uten genmodifiserte organismer (GMO).

Nytt samvirkeforetak etablert

Lansering av Inn på Tunet Norge SA

Inn på Tunet Norge SA skal styrke bondens mulighet til å selge Inn på tunet-tjenester og konkurrere om oppdrag.

Advarte mot endringer i markedsregulering

Møte mellom Yves Leduc og Terje Halleland

- Svekking av markedsbalansering vil gi bonden lavere pris og mindre innflytelse innen områder som dyrevelferd og klima. Det sa den kanadiske melkebondetoppen Yves Leduc da han besøkte Norge.

- Snikfjerning av konsesjonsloven

Lars Petter Bartnes

- Regjeringas forslag til endringer i konsesjonsloven er i praksis ei snikfjerning av hele loven, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Har gjensidig nytte av hverandre

Nyhøsta gulrot illustrasjonsbilde

Norges Bondelag ønsker både økologisk og konvensjonelt landbruk.

Betryggende at Stortingets rovdyrforlik følges opp

Foto: Statens Naturoppsyn

Rovviltnemndene åpner for uttak av 24 ulv i ulvesonen på Østlandet. – Vedtaket ivaretar mulighet for matproduksjon i utmarka, og er en naturlig oppfølging av Stortingets rovdyrforlik, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Klimaminister på fjøsbesøk

Foto: Klima- og miljødepartementet

Stripespreder, klimasmart fôring og biogass var bare noen av klimaløsningene statsråd Vidar Helgesen lærte om da han var på gårdsbesøk i Vestfold og Buskerud.

Tro på landbrukets klimaløsning

Politikerpanel på frokostmøte om klimasmart landbruk, 14. september

På et frokostmøte i Oslo om klimasmart landbruk gav et samstemt politikerpanel støtte til landbrukets egen klimaløsning: Målrettet klimarådgivning på hvert enkelt gårdsbruk.

Gratulerer med 150-årsjubileet

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Dyrsku'n åpna i dag, for 150. gang. Se Bondelagslederens hilsen til jubilanten.

Bondevettprisen til #NRKfjos

Trond Ellingsbø delte ut Bondevettprisen til Reidar Kjæstad, Hans Ulberg og Roar Berntsen. Foto: Astrid Simengård.

NRK og gårdbrukerne på Ulberg har gjort en solid formidlingsinnsats de to siste ukene med sakte-TV fra fjøset i Gudbrandsdalen.

Takk for besøket!

Open Gard i Sveio

82.000 har besøkt Open Gard så langt i år. Takk for besøket!

- Verdikjeden starter her på åkeren

Dale og Torp

Hans Edvard Torp fikk hjelp i skuronna, da landbruks- og matminister Jon Georg Dale kom på besøk.

- Rendalen viser hvorfor noe må gjøres

rovdyrmøte

Bondelaget diskuterte årets beitesesong med klima- og miljøministeren.

Møter bybønder på Matstreif

Norges Bondelags stand på Matstreif

I dag starter Norges største matfestival, og på Bondelagets stand kan alle så sin egen reddik og ruccola.

Verdas nordlegaste mjølkebonde på fest hos kongen

Kong Harald helsar på verdas nordlegaste mjølkebonde

Kongeparet feira 25 år på trona med fleire bønder på gjestelista.

Skal kåre Norges beste ost

gardsost

​I dag arrangeres NM i Gardsost - handverksforedla mjølkeprodukt 2016.

Våre samarbeidspartnere