Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. Erstatning forutsetter at du har meldt tidlig ifra om skaden. 

Våronna gav utfordringer med tørke og flom flere steder i landet. En del vil merke dette på avlingene sine. Dersom du mistenker at avlingsnivået blir mindre enn 70 prosent av gjennomsnittet de siste 5 år er det viktig at du melder fra til landbrukskontoret ditt så fort som mulig. Er du for sent ute risikerer du å tape erstatning du kan ha krav på. 

Les mer om framgangsmåte og forutsetninger for å få skadeerstatning på nettsidene til Landbruksdirektoratet.