En av tre norske jordbær ødelagt i åkeren

Publisert 06.07.2016
  • Tips en venn om denne siden

Omfattende plantesykdom har rammet jordbæråkre flere steder i landet. Opp mot 40 prosent av den totale produksjonen kan gå tapt.

Soppen gråskimmel har ødelagt jordbæravlinger hos produsenter flere steder i landet.  Spesielt på Sørlandet meldes det om stor avlingssvikt som følge av soppangrep.  

Bama, som er Norges største distributør av jordbær, anslår at opp mot 40 prosent av årets totale norske jordbæravling er ødelagt.  

Vil kartlegge resistens

Gråskimmelangrep i jordbæråkre er ikke uvanlig i Norge, men det er helt spesielt at soppen gjør skade hos så mange produsenter over et så stort geografisk som i år. Regnvær og mildvær kan forklare noe av tapet, men årets omfang kan tyde på at soppen har utviklet resistens mot de vanlige plantevernmidlene.

- Situasjonen er alvorlig for enkeltprodusenter som er rammet av gråskimmel-angrep, og det vil få konsekvenser for måten vi dyrker jordbær på i Norge dersom dette skyldes resistens, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Omfattende karlegging av resistens er viktig for å avdekke om det er årsakene til de avlingstapene. I dag har ikke næringa midler til å gjøre den jobben.

- Det er nå viktig å få til en omfattende kartlegging av resistens i jordbæråkrene for å avdekke om dette er årsakene til de avlingstapene, sier Bartnes og slår fast at det må inngås et spleiselag mellom offentlige forskningsinstitusjoner, myndigheter og næringa om å finansiere en kartlegging. 

- Når resultatene fra kartlegginga foreligger må produsenter, rådgivere og forskere i fellesskap finne løsninger for framtidas jordbærproduksjon for å unngå slike tap som i år og sikre forbrukerne norsk jordbær, sier Bartnes.

Store tap

For forbrukerne betyr dette at det vil bli mindre norske jordbær å få tak i resten av sesongen, for enkletbønder betyr dette tapte inntekter i millionklassen. Enkelte av jordbærprodusentene har mistet opp mot 95 prosent av avlingene.  Det finnes i dag erstatningsordninger som kompenserer produsentene for tap forårsaket av klimatiske forhold, men for soppangrep finnes det verken erstatningsordninger eller forsikringer.

Jordbærprodusentene som er rammet risikerer derfor å måtte bære store økonomiske tap på egenhånd.

 

 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere