Nyheter

Første høstingsdag ute på Losæter

Bybonden Andreas Capjon hadde storfint besøk av Oslos ordfører Marianne Borgen under første innhøstingsdag på Losæter. - Det er veldig gøy å endelig kunne nyte de første grønnsakene her ute på Losæter, og ekstra hyggelig at ordføreren i Oslo ville gjøre det sammen med oss, sier Capjon.

De eldste sporene i jordbrukslandskapet

I mer enn elleve tusen år har det bodd mennesker her i landet. Arkeologiske kulturminner er stort sett de eneste kildene vi har til forhistorien. Heftet «De eldste sporene i jordbrukslandskapet» gir innblikk i hva slags kulturminner som kan finnes i landskapet.

Regjeringens rovdyrpolitikk truer verdiskaping i distriktene

- Regjeringens ulvemelding tar ikke tak i de reelle problemene for næringsdrivende i distriktene, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, på dagens stortingshøring om regjeringens stortingsmelding om forvaltning av ulv.

- Forverrer ulvesituasjonen

Stortingsflertallet er enige om framtidens ulvepolitikk. - Dette løser ikke de store problemene med dagens ulvepolitikk, mener lederen i Norges Bondelag.

Valgnemndas innstilling til nytt styre er klar

Valgnemnda innstiller på Lars Petter Bartnes som fortsatt leder av Norges Bondelag. Kristin Ianssen tar ikke gjenvalg, og Bjørn Gimming fra Østfold er innstilt som ny 1. nestleder.

Mer om jordbruksavtalen

Dette er hovedtrekkene i avtalen for 2017.

Regn på jordbruksavtalen

Dette får jordbruksavtalen 2017 å si for ditt bruk. Last ned Excel-ark her.

Inngår jordbruksavtale

Norges Bondelag er enige med staten om jordbruksavtale for 2017.

Pressekonferanse om utfallet av jordbruksforhandlingene

Det inviteres til pressekonferanse kl 13 i Landbruks- og matdepartementet.

Bondelaget held fram forhandlingane

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har valt å bryte årets jordbruksforhandlingar.

Forhandlingar på overtid

Fristen for ei avklaring i jordbruksforhandlingane er fredag kveld, men forhandlingane held fram.

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Har forhandla heile natta

Framleis uavklart i jordbruksforhandlingane.

- Kritisk fase av forhandlingane

Jordbruksforhandlingane pågår utover kvelden torsdag.

Fortel verdas bønder om norsk eigedomspolitikk

Nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen fortalde bønder frå heile verda om den unike norsk eigedomspolitikken.

Skuffende jordvernoppfølging i revidert nasjonalbudsjett

Forhandlingane pågår framleis

Ei avklaring er venta seinast fredag.

- Stortinget må rydde opp nå

Utredning viser at den norske rovdyrpolitikken kan bryte mot europeiske menneskerettigheter.

Jordbruket starter forhandlinger

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vurdert statens tilbud og blitt enige om å gå i forhandlinger med staten. Forhandlingene starter med en gjennomgang av posisjoner.

Nøkkeltall fra statens tilbud

Dette er de viktigste tallene i tilbudet

Regjeringen fortsetter ensrettinga mot stordrift

Regjeringa viser nok en gang at mindre og mellomstore gårdsbruk ikke skal være en del av framtidas landbruk i Norge.

Rekordmange støtter landbruket

92 prosent av befolkningen vil ha et landbruk av samme omfang som i dag. Trygg mat og selvforsyning er viktigst for folk, viser ny undersøkelse.

Staten leverer sitt tilbud

Staten leverer sitt tilbud til jordbruksavtale for 2017 i dag. Følg pressekonferansen her fra klokka 13.00.

Les mer om kravet

I dag legger staten fram sitt tilbud til jordbruksavtale. Mens du venter kan du lese mer om innholdet i jordbrukets krav.

Enorm støtte til underskriftskampanje

Det er mange som støtter bonden. Vi vil gi noe tilbake, og skriver navn på måter kun bønder kan.

Våre samarbeidspartnere