Nyheter

- Landbruksmodellen er underfinansiert

lpb kornkoneferanse

Se innlegget hvor Lars Petter Bartnes blant annet diskuterer årsakene til svekka norsk kanaliseringspolitikk.

Anbefaler rekrutteringsgrep til Dale

Foto: Live Skinnes

- Bedre og stabile rammevilkår, kompetansekrav og gode velferdsordninger er avgjørende for å få flere unge inn i landbruket, mener Bondelagets representant i Rekrutteringsutvalget som i dag leverte sin rapport til landbruksministeren.

Lar regjeringen gjøre jobben

hareide kornkonferansen

KrF-lederen vil ikke legge seg bort i arbeidet med ny landbruksmelding før den havner i Stortinget.

Tapstallene viser ikke hele bildet

Illustrasjonsbilde sau og lam

- Statistikken over rovdyrtap skjuler det faktum at stadig færre sauer sendes på beite.

Stortinget vedtok utfasing av eksportstøtte innen 2020

Kyr på beite

Stortinget vedtok i dag å fase ut norsk eksportstøtten til norsk landbruk innen 2020. – Med vedtaket fjernes 8 prosent av markedsgrunnlaget for norsk melkeproduksjon og vi er avhengig av avbøtende tiltak for å forhindre de verste konsekvensene, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Hvordan øke omsetninga av lokalmat?

Kristin Ianssen og lokalmatprodusenter på Grühne Woche.

Det var tema da ulike aktører innenfor matvarebransjen møttes i Berlin sist uke.

Husk søknadsfristen for produksjonstilskudd

Illustrasjonsbilde

Fristen er 20. januar. Du får 1000 kr i trekk per dag om du leverer søknaden for seint.

Bondelaget ber om en gjennomarbeida ulvepolitikk

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag

- Umulig å forholde seg til et tilfeldig inngått forlik.

Berge Furre til minne

Berge Furre. Foto: Hege Lothe, Noregs Mållag

Hans innsats for norsk landbruk og norske bygdesamfunn var av stor betydning.

Tre grep for økt rekruttering av unge bønder

Foto: Jørgen Skau

Ferske tall viser at kun 10 prosent av norske bønder i dag er under 40 år. - Bedre rammevilkår, konkurransedyktige velferdsordninger og styrket krav til kompetanse er de viktigste satsingsområdene for å få flere inn i næringen, sier nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Vil ikke endre for endringas skyld

Kristin Ianssen

- Før gjerdene rives ned må vi spørre oss om hvorfor de er satt opp, sier Bondelagets representant i forenklingsutvalget som leverer sin rapport i dag.

En av fem melkebruk lagt ned de siste fem årene

Ku illustrasjonsbilde

Nye tall fra SSB viser nedgang i antallet melkeprodusenter. – Alvorlig at vi ikke får utnytta matjorda vår, sier lederen i Norges Bondelag.

- Ikkje del jord og skog

LAndskap

- Ein gard treng både innmark og utmark. Det vil vere uheldig å oppheve konsesjonsplikten på skog, seier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Meld deg på beiteseminar

Lars Petter Bartnes

Lederen i Norges Bondelag kommer. Kommer du? Påmeldingsfrist 20. januar.

Våre samarbeidspartnere