Stortinget vedtok utfasing av eksportstøtte innen 2020

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Stortinget vedtok i dag å fase ut norsk eksportstøtten til norsk landbruk innen 2020. – Med vedtaket fjernes 8 prosent av markedsgrunnlaget for norsk melkeproduksjon og vi er avhengig av avbøtende tiltak for å forhindre de verste konsekvensene, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Stortingsvedtaket skjedde i forbindelse med behandlingen av den såkalte Globaliseringsmeldingen, og utfasing av eksportsubsidiene til norsk landbruk er i tråd med enigheten i WTO før jul. I dagens stortingsdebatt understreket flere partier viktigheten av avbøtende tiltak for å redusere de negative konsekvensene for landbruket.

Skorge viser til at frafallet av eksportstøtten vil ramme melkeproduksjonen og næringsmiddelindustri hardt. Bortfallet av melkevolumet tilsvarer en melkeproduksjon i Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Akershus og et inntektstap tilsvarende ca 370 mill. kroner. I tillegg kommer tap av inntekter i blant annet kjøttproduksjon.

- For å unngå de verste konsekvensene trenger vi gode avbøtende tiltak inn i neste års statsbudsjett. Vi registrer at flere av partiene på Stortinget støtter oss her, og vi håper på drahjelp i denne saken fremover, sier Skorge.

Opprinnelig var 2019 foreslått som frist for utfasing av norsk eksportstøtte. 2019-forslaget ble ble fremmet av Utenriks- og forsvarskomiteen før enigheten i WTO. I WTO-avtalen inngått før jul ble det satt en frist om utfasing innen 2020.  Det har imidlertid vært ulike signaler fra regjering og storting om hvorvidt man ville utsette fristen for utfasingen med ett år. Norges Bondelag er fornøyde med at forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at utfasing av eksportstøtte ikke bør skje før i 2020, fikk flertall i Stortinget.

- Frafallet av eksportstøtten er dramatisk for norsk melkeproduksjon og vi trenger den ekstra tiden for nødvendig omstilling. Det er bra at forslaget fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å fase ut eksportstøtten innen 2020, altså ett år senere enn opprinnelig forslått av regjeringen, fikk flertall i Stortinget, sier Per Skorge.

For mer informasjon, kontakt:

Per Skorge, tlf: 975 24 938

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere