Hvordan øke omsetninga av lokalmat?

Publisert 19.01.2016
  • Tips en venn om denne siden

Det var tema da ulike aktører innenfor matvarebransjen møttes i Berlin sist uke.

Kristin Ianssen viser fram produkter fra Osloregionen sammen med  Anne-Lene Bjerketvedt fra Dyre gård og Astrid Aasen fra Gangstad gårdsysteri.

Hvert år arrangeres en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv, Grühne Woche, i Berlin. Hele næringskjeden fra bonden til dagligvarekjedene er til stede for å vise fram norske produkter, de fleste av dem lokale nisjeprodukter, og før helga samla landbruks- og matministeren dele av den norske matbransjen til seminar. uke. Tema for årets næringslivsdelagsjon  var hvordan hele næringa fra jord til bord skal kunne nå målet om økt omsetning av lokal mat og drikke til 10 mrd kr innen 2025.
- Det er viktig å poengtere at for å kunne nå et mål om økt omsetning og dermed også produksjon av nye lokalmatprodukter må vi ha en volumproduksjon i bunn, sier Kristin Ianssen som representerte Norges Bondelag under landbruksminister Jon Georg Dales sin næringslivsdelagasjon  i Berlin og Grûne Woche.

- All knoppskyting av nye næringer må skje med basis i eksisterende gårdsbruk,understreker hun.

Sigurd Avdem og Norsk Gardsost står på stand sammen med Tine under årets Grühne Woche.

Næringslivsdelegasjonen tok utgangspunkt i stortingsmeldingen "Garden som ressurs – marknaden som mål", hvor regjeringen slår fast en ambisjon om at samlet omsetning av lokalmat i alle omsetningskanaler skal vokse til 10 milliarder innen 2025. Næringslivsdelegasjonen ble enig om å prøve å nå dette målet.
- For å få til dette er det viktig at vi tilrettelegger både for de som vil forbli små og de som vil vokse. Det er ikke alle som har mennesekelige ressurser eller ressurser på gården til å bli store, sier Ianssen.

- Det er uansett viktig å samarbeide og ikke minst dele erfaringer med hverandre for å kunne lykkes som liten eller stor lokalmatprodusent, sier hun.

En smak av lokalmat fra Norge på Grühne Woche

Tema i år var også å se på andre salgskanaler enn dagligvarehandelen. På delegasjonen var både Bondens marked, Hanen, Godt levert og Adams matkasse med som representanter for det nye handlemønsteret til den norske forbruker.  De store familieparkene var også representert og vil være en viktig aktør for lokalmatprodusenter. For eksempel Dyreparken i Kristiansand har kommet langt i arbeidet med å ta i bruk lokal mat. Dette er alt fra lokale poteter til chipsproduksjon til en bred satsing på lokal mat, lokale produsenter og leverandører. Parkens ledelse mener at dersom man ikke har fokus på dette i dag, vil de miste morgendagens kunder. I tillegg ønsker de å skape gode matopplevelser, samt utøve et samfunnsansvar ved å støtte lokale leverandører.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere