Lar regjeringen gjøre jobben

Publisert 26.01.2016
  • Tips en venn om denne siden

KrF-lederen vil ikke legge seg bort i arbeidet med ny landbruksmelding før den havner i Stortinget.

Arbeidet med ei ny landbruksmelding er godt i gang, og skal etter planen legges fram for Stortinget til høsten. Da vil flertallet i nasjonalforsamlingen avgjøre hvilken retning norsk landbrukspolitikk skal ta i tiden framover.

På den årlige kornkonferansen, som ble avholdt i Oslo tirsdag, snakket KrF-leder Knut Arild Hareide om hvilke forventninger hans parti har til meldingen. Her gav han uttrykk for at KrF ikke vil legge seg opp i meldingsarbeidet før dokumentet legges fram for Stortinget.

- Jeg må understreke at det er regjeringen som legger fram landbruksmeldingen. Jeg sitter ikke i regjering. Det er i Stortinget at KrF skal forme meldingen i vårt bilde, sa Hareide.

Jordbruket er tjent med bredt forlik

Ifølge Hareide er det særlig viktig for KrF å sikre næringen langsiktighet i den nye meldingen. I den anledning vil han jobbe for bred oppslutning i Stortinget.

- Jordbruket vil være tjent med et bredt forlik, og det vil ikke være noe poeng med en melding med mye smal argumentasjon for tiltak som har lav oppslutning. Vi vil gå i front for å skape en bred enighet om behovet for å øke norsk matproduksjon, sa han.

Må svare på landbrukets plass i grønt skifte

En videre utnyttelse av norsk handlingsrom innenfor internasjonale handelsregler, fortsatt satsning på småskala landbruk, styrket rekruttering og en konkretisering av landbrukets plass i bioøkonomien og satsingen på klima og miljø er blant forventingene som KrF har til landbruksmeldinga.

- Alle meldinger uavhengig av sektorer må ta klima og miljø på alvor. Jeg forventer at forslaget til ny landbruksmelding vil inneholde en konkretisering av hvordan landbruket kan få en enda mer sentral posisjon i det grønne skiftet, sa Hareide. 

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere