Nyheter

Dette er fylkenes «beste» lokallag

Her kan du se hvem som fikk velfortjent heder på fylkesårsmøtene.

Danner nasjonalt Inn på tunet-samvirke

Inn på tunet-aktører over hele landet har gått sammen og dannet et nytt, nasjonalt samvirke for å styrke seg i en stadig hardere konkurranse om oppdragene.

Jakter på nye bygdegründere

Nå er jakten i gang for å finne en ny Askeladd som får pris på 30 000 kroner. NB: Ny søknadsfrist 1. mai

Mattilsynet: Norsk mattrygghet på topp

- Maten i Norge er blant den tryggeste i Europa, dette slår Mattilsynet fast i sin årsrapport for 2015. De roser også dyrevelferdsarbeidet i kyllingproduksjonen.

Satser på økologisk mat

Samme uke som landbrukets ØKOLOFT ble lansert, viser Landbruksdirektoratets ferskeste rapport som ble offentliggjort i dag at etterspørselen av økologiske matvarer er større enn noensinne.

Viktig melding til sauebønder med Reime-gulv

Fare for kollaps.

Skuffende svar på en fortvilt ulvesituasjon

Forslaget til ulvemelding gir oss bare mer av den politikken som ikke fungerer

Legger fram ulvemelding

Regjeringen streamer pressekonferanse kl 12.

Må tilrettelegge for økt bruk av utmarka

- Politikerne må ta større hensyn til næringslivet som er avhengige av å bruke utmarksressursene, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag. Sammen med 18 andre organisasjoner overleverte han en felles rovdyrpolitisk plattform til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Ungdomspolitikarar på fjøsbesøk

Politikarar frå dei fleste ungdomspartia deltar på Landbruksakademiet denne veka. Her får dei både meir kunnskap om landbrukspolitikk og ein tur i fjøset.

Krever større statlig innsats mot MRSA

- Bonden må ha erstatningsordninger som står i forhold til ambisjonsnivået for MRSA, sier lederen i Norge Bondelag.

10 ting du bør vite om MRSA

Kva er MRSA og kvifor er det så viktig å halde det ute frå landbruket?

Skattekommisjon gir ingen klimaløsninger for landbruket

Forslagene til Grønn skattekommisjon vil føre til redusert norsk matproduksjon og bidrar ikke til å fremme klimasmarte løsninger i landbruket, skriver Norges Bondelag i sin høringsuttalelse til skattekommisjonens rapport.

Tannløs jordvernoppfølging fra Dale

Den 9. mars sendte landbruks- og matministeren ut et brev til alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn om at det nå er opp til dem å sikre at Stortingets mål om redusert nedbygging av matjorda nås. – Tannløst, mener Norges Bondelag.

Gir til de store, tar fra de små

Regjeringas forslag til nye skatteregler for landbruket styrker de største bøndenes økonomiske stilling på bekostning av de små. Samtidig hindrer det rekruttering.

Mistanke om influensa hos kalkun

Prøver fra kalkungården i Østfold blir analysert nå.

Nå må Norge ta grep om grenseulven

Beitenæringa møtte klima- og miljøstatsråden om rovdyrsituasjonen.

Presentasjoner fra beiteseminaret

Alle presentasjonene fra forrige ukes beiteseminar med rovviltfokus er nå tilgjengelige for nedlasting.

Våre samarbeidspartnere