Illustrasjonsbilde av kalkunDet var prøver fra rutineundersøkelser som ga utslag for fugleinfluensa hos kalkunprodusenten i Østfold. Dyrene har ikke vist tegn på sykdom, og det tas nå nye prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken, samt å finne hvor smitten har kommet fra. Konklusjon er ventet i begynnelsen av uka.

Trygg mat

Mattilsynet melder at besetningen er avsperret, men at det ikke er fare for smittespredning slik situasjonen er nå. Kalkunkjøtt er fortsatt trygt å spise.

- Det er positivt at rutineundersøkelser avdekket mulig influensasmitte. Husdyrnæringa og myndighetene samarbeider tett, og vi har tillit til at myndighetene avklarer situasjonen og finner eventuell smittekilde, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Les mer hos Veterinærinstituttet.