Norges Bondelag har over 500 lokallag som gjør en uvurderlig viktig jobb i organisasjonen. Sosiale og faglige aktiviteter for medlemmene, verving av nye medlemmar, kontakt med lokale politikarar og oppfølging av lokale politiske saker, aksjoner, skolebesøk, Åpen Gård er noe av det lokallagene gjør.

Hvert fylkesbondelag har kåra årets lokallag i sitt fylke i forbindelse med fylkesårsmøtene denne våren. Ett av disse fylkeslaga vil bli kåra til årets lokallag i Norges Bondelag under årsmøtet på Lillehammer i juni.

Her er fylkesvinnerne:

Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik (til høyre) overrakte vandrepremien, trekofferten, som Aktivt Lokallag 2015 i Møre og Romsdal Bondelag til leder Kjersti Fløystad Ellingsgård og styremedlem Sverre Solli i Molde Bondelag.Til venstre styremedlem i Norges Bondelag, Arnstein Røyneberg (Foto: Arild Erlien).

Molde er årets lokallag i Møre og Romsdal. Lokallaget bød blant annet inn til bondefest, medlemstur til kyststien i Bud, slåttegraut, bondelunsj, julelunsj, påskelunsj og værdepresjon-lunsj. Les mer om prisvinnerne her.

 

Glade vinnarar frå Nordalsfjord, Eikefjord og Flora Bondelag.

I Sogn og Fjordane ble det tredelt seier til Nordalsfjord, Eikefjord og Flora Bondelag. De tre lagene har blant annet gått sammen om å lage ei felles brosjyre som presenterer landbruket i kommunen, og denne blir blant annet brukt i møte med politikere. Les mer her.

 

Frøydis Haugen, Olav Opedal, Olav L. Bleie og Endre Bjotveit

Ullensvang Hagebrukslag fikk heder og ære på årsmøtet til Hordaland Bondelag. I dette vinnerlaget har styret samarbeidet godt og engasjert seg både for medlemmene og for bygda. De har hatt studiering og flere kurs, og de hadde stand på kampanjedagen i vår. De fikk til og med pressedekning. Dette er deler av begrunnelsen som er publisert i sin helhet på hjemmesidene til fylkeslaget.

 

Årets lokallag Jan Egil Sølvernes og Camilla Røed omkranset av nestleder i Vestfold Harald Lie og orgsjef Elin Røed.

Vestfold gav prisen til Botne og Hillestad Bondelag. De møter alltid "mannsterke" opp på arrangementer og møter i regi av fylkeslaget og er gode målbærere av Bondelagets budskap i lokalsamfunnet er noe av begrunnelsen. Les hele begrunnelsen her. 

 

Dovre treng bonden, ingen tvil om det. Foto: Astrid Simengård.

Årets lokallag i Oppland er Dovre Bondelag. "En velfortjent pris til et meget aktivt og synlig lokallag". Det var konklusjonen da fylkesstyret fattet sin beslutning. Åpen gård med blant annet design av et eget sysselsettingskart og baking av «pepperkakefjøs» var noe av det laget fant på i året som var. Les mer om da Dovre hentet hjem prisen her. 

 

Sarpsborg Bondelag er årets lokallag i Østfold Bondelag! Årsmøteutsendingene Bjørn Næss, Ole Kristian Bergerud, Ole Røed og Hans Solberg sammen med fylkesleder Martha Mjølnerød.

Fylkesstyret i Østfold gav prisen til Sarpsborg Bondelag. God synlighet, stor påvirkning i kommunale prosesser og påvirkning, samt deres egen aksjonsuke er noe av årsaken. Les mer her. 

 

Hans Dynge og Truls Ødegård fra Modum Bondelag og fylkesleder Egil Chr. Hoen.

Modum Bondelag er årets lokallag i Buskerud. Modum er et lag som de siste årene har vist en veldig god utvikling fra å ligge omtrent nede for noen år siden til å bli et svært aktivt lag, skriver fylkeslaget på sine hjemmesider.

 

Bamble Bondelag vant igjen.  Her flankert av fylkesleder Aslak Snarteland og org.sjef Jan Thorsen.

Bamble bondelag ble årets lokallag i Norges Bondelag i fjor, og ble i år kåret til årets lokallag i Telemark for andre år på rad. Her kan du se en power-point-presentasjon av lokallagets aktiviteter i 2015. 

 

Glade prisvinnere fra Hemnes

I Nordland ble prisen gitt til Hemnes bondelag. Hemnes fikk prisen for aktivt lokallag, mye initiativ ved valget 2015, medlemsvekst og mange nye yngre medlemmer. "Lokallaget har en svært aktiv og positiv leder i Per Arne Lillebjerka og har rekruttert gode folk til sentrale posisjoner i fylkeslaget, heter det i begrunnelsen."

 

Anita Marø i Nærøy Bondelag mottak prisen som Årets lokallag av fylkesleder Asbjørn Helland.

Samarbeidet med havbruksnæringen om matfestivalen «Sopin» sikret Nærøy Bondelag prisen i Nord-Trøndelag. Les mer her. 

 

Sissel Berge delte ut verveprisen til Årets Lokallag Strinda Landbrukslag. Her mottar lokallagsleder Ingrid Nielsen blomster, penger og medlemsmøte med mat og besøk fra Norges Bondelag. Det siste vil hun gjerne dele med de nærmeste lokallaga som de samarbeider mye med.

I Sør-Trøndelag er det Strinda Bondelag som er årets lokallag. Les mer her. 

 

Anette Løvlien Vold fra Stange Bondelag og Stig Rune Lunde Herbrandsen fra Romedal og Vallset Bondelagmottok hedersbevisningen for årets lokallag av Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Under årsmøtet til Hedmark Bondelag ble Romedal og Vallsett Bondelag utropt til vinnere av årets lokallag sammen med Stange Bondelag. - Årets vinnere, for det er to gode lag som deler prisen i år, er voksne både i alder og antall medlemmer, og er som hedmarkinger flest:- døm oversæl itte aktivtetsnivået sitt! Men vi har kikka dem i korta, og aktivitetsnivået er upåklagelig! Sa fylkesleder Erling Aas-Eng. Les mer om prisvinnerne her. 

 

Størrelsen var ingen hindring for Forsand Bondelag som tok hjem prisen i Rogaland. Stor aktivitet, med hele 14 medlemsmøter, var noe årsaken til at laget fikk prisen. Les mer her.

 

Det var Kåfjord Bondelag som ble årets lokallag i Troms. De har i 2015 har 300% medlemsøkning, arrangert Åpen gård, samt flere andre sosiale og fag arrangement for sine medlemmer, består av et veldig ungt styre- ikke avgjørende, men har veid positivt. Har en tettpakket arbeidsplan for 2016. 

 

Fylkesleder Grete Liv Olaussen og Ann Mari Nordsletta som tok imot prisen på vegne av Karasjok

I Finnmark gikk prisen til Karasjok Bondelag. Lokallaget gjennomførte blant annet studietur til Island der også «naboene» i Porsanger Bondelag fikk invitasjon til å delta. Les mer her. 

 

Aust-Agder:    Marit - Gunn Tveit (Leder Lillesand  + Tom Løland leder Birkenes ) Prisen vart i år delt mellom desse to laga  - Foto: Øystein Moi  Vest -Agder :   Gunn Elise Helle er lokallagsleder i Audnedal  og mottek prisen frå fylkesleiar Tor Erik Leland. Guten til høgre heiter Åge Gyland og er nestleiar i fylkeslaget . ( Foto: Finn Aasheim )

Vest-Agders «beste» lokallag i året som var er Audnedal Bondelag, mens i Aust-Agder er Lillesand Bondelag og Birkenes Bondelag som samarbeider godt på tvers av kommunegrensene.  Les mer om årsmøtet på Agder her. 

 

Fylkesleder Sigurd Enger overrekker prisen for årets lokallag til Stina Mehus som tar imot prisen på vegne av Frogn Bondelag.

I Akershus gikk prisen til Frogn Bondelag. Dette er et lag som har gått fra krise til en velfungerende lokallag, de gjennomfører arrangementer med innhold som er samlende for medlemmene eller som retter seg mot andre i bygda, og står for en rekke faglige og politiske aktiviteter. Les mer her.