En samlet næring støtter opp om Landbrukets ØKOLØFT. Her avbildet på Kringler Gjestegård hvor blant andre 30 inspirasjonbønder deltok.  Foto: Lars Haltbrekken

Salget av økologiske varer gjennom dagligvarehandelen økte med 15 prosent i 2015 viser Landbruksdirektoratet årlige rapport om produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. Rapporten blir laget på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Rapporten bekrefter at norske forbruker vil ha mer mat fra økologisk landbruk. Størst er omsetningen av økologiske egg og søtmelk., mens egg, frukt, bær og nøtter, grønnsaker og poteter var de varegruppene som hadde størst omsetningsvekst i fjor. Selv om salget økte vesentlig, utgjør salget av økologiske matvarer i dagligvarehandelen fortsatt bare 1,5 prosent av det totale matsalget.

Riktig satsing

Mandag denne uken ble Landbrukets ØKOLØFT lansert på Kringler Gjestegård ved Gardermoen. Her var hele landbruket representert for å jobbe for ett felles mål: Å rekruttere flere bønder til å drive økologisk og produserer økologisk mat basert på norske ressurser. I tillegg skal dette samarbeidet fokusere på å ta vare på de dyktige økologiske produsentene som vi allerede har.

Samarbeidsprosjektet består av Norges Bondelag, Norsk Bonde-og Småbrukarlag, Debio, Debio Info, Økologiske foregangsfylker, Norsk Landbruksrådgivning og Oikos – Økologis Norge. Aina Bartmann i Oikos er prosjektleder.

Så langt i prosjektet har hovedtiltaket vært å få på plass 30 inspirasjonsbønder. De er nå på plass og representerer hele landet og alle produksjoner. På Kringler fikk de anledning til å fortelle om sin motivasjon og sine utfordringer ved å drive økologisk på sitt bruk. Spennet var vidt; fra melkeproduksjon hos Turid Haga Vange i Vik i Sogn, epleproduksjon hos Rolf Tore Djønne i Ulvik i Hardanger til Aud Mari Folden som produserer grønnsaker, potet, korn og gress i Levanger.

Felles for att 30 er at kunnskap er viktig for å lykkes, og at god agronomi er avgjørende for å få til en god økologisk drift.

Brobyggere mellom det økologiske og konvensjonelle

Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag vektlegger at inspirasjonsbøndene er brobyggere mellom dekonvensjonelle og økologiske produsentene.

-Ingen tjent med at det skapes et unødvendig skille mellom økologiske og konvensjonelle bønder – vi er alle norske bønder som hver på sin måte leverer det forbrukeren vil ha. Dere kan være med å skape en nysgjerrighet på hva økologisk landbruk er, sa Skorge.

I sin innledning vektla han fellesskapet som bøndene er en del av.

– Når landbruket samler seg og vi jobber sammen, får vi ekstra krefter og kan nå utrolig mye lengre.

Skorge ga mye ros til inspirasjonsbøndene for deres faglige dyktighet, og ikke minst pågangsmot til å ta beslutningen om å legge om.
– Dette er en terskel som jeg tenker at mange, inkludert meg selv, ennå ikke har hatt tid eller kapasitet til å ta, sa han.