Siste uka har gulvet i tre norske saufjøs kollapset. Alle gulvene er av nyere dato og produsert av bedriften Reime og levert av ulike leverandører.

- Vi ber alle sauebønder om å sjekke hvilke gulv de har i fjøsene sine. Dersom du har et gulv fra produsenten Reime av typen ”Tulla” ber vi deg ta kontakt med din leverandør, og om å lese det produsenten har lagt ut på sine hjemmesider om saken. Dette er viktig av hensynet til sikkerheten for både folk og dyr, sier organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.