Må tilrettelegge for økt bruk av utmarka

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

- Politikerne må ta større hensyn til næringslivet som er avhengige av å bruke utmarksressursene, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag. Sammen med 18 andre organisasjoner overleverte han en felles rovdyrpolitisk plattform til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Overrekkelse av felles rovdyrpolitisk plattform, 17. mars 2016

F.v. Gaute Nøkleholm (Norskog), Erling Aas-Eng (Bondelaget), Jon Anders Mortenson (Svahken sijte), Eirik Milde (H), Eva Kristin Hansen (Ap) og Marit Arnstad (Sp)

Regjeringen har varslet at de vil legge fram en ny stortingsmelding om rovdyrforvaltning med særlig vekt på ulv før påske. I dag overleverte en samlet skog-, utmarks- og beitenæring en felles rovdyrpolitisk plattform til Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

- Jeg er bekymret for dagens situasjon. Vi som er avhengig av utmarksressursene taper store inntekter på grunn av rovdyrtap. Manglende kompensasjon tilspisser situasjonen ytterligere, sier Aas-Eng, som mener at næringslivet som er avhengig av utmarksområdene i stor grad sitter igjen med regningen for rovdyrpolitikken som føres.

Han oppfordret stortingspolitikerne til å se til Finland, hvor man i langt større grad har vektlagt at rovdyrpolitikken må ha oppslutning i lokalsamfunnene som berøres.

Klar nedgang av sauehold i ulvesoner

Forskningsleder i NIBIO, Geir Harald Strand, var til stede under overleveringen og innledet om gjennomgangen de gjør på oppdrag fra regjeringen, som skal se på rovdyrbestandenes betydning for landbruks- og matproduksjon på norske ressurser.

- I dag utgjør forvaltningssonene for jerv, gaupe, bjørn og ulv til sammen 55 prosent av Norges fastland, fortalte Strand. Han pekte på at det er primært indre Hedmark i områdene mot svenskegrensa som har overlappende forvaltningssoner for alle de fire rovdyra.

Strand presiserte at funnene han presenterte var foreløpige og at feilkilder i datagrunnlaget kan forekomme. Statistikken som NIBIO har samlet inn viser at mens antallet sauer i perioden 1999-2014 har holdt seg stabilt, har antallet i rovdyrsoner blitt redusert med 7,6 prosent.

- Sterkest nedgang er det i områdene hvor forvaltningssoner for tre til fire rovdyr overlapper, her har antall sau blitt redusert med 36,5 prosent.

Han viste også til at NIBIOs data viste at en ikke uvesentlig del av sauetapene nå skjer i randsonene til forvaltningssonene. Han mener dette kan tyde på at streifulven trekker lengre inn i landet for å finne mat.

Et av de spørsmålene vi stiller oss i arbeidet med utredningen, er om soneforvaltningen som man har benyttet som strategi i rovdyrpolitikken er godt nok utført på begge sidene av sonegrensa, avsluttet Strand.

Organisasjonene som står bak oppropet er:
Hedmark Bondelag, Norskog, Glommen Skog, Hedmark Sau og Geit, Norsk Allmenningsforbund, Svahken sitje, Akershus Bondelag, Mjøsen Skog, Viken Skog, Oppland Bondelag, Oppland Sau og Geit, Akershus Bonde- og Småbrukarlag, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Østfold Sau og Geit, Akershus Sau og Geit, Østfold Bonde- og Småbrukarlag, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag og Østfold Bondelag.

Grüne Woche (IGW) 2020: Rekruttering på dagsorden

BERLIN: Hvordan få flere unge til å velge en fremtid innen mat- og restaurantbransjen, og hvem vinner BU-prisen 2020? Det er noe av det som står på programmet i forbindelse med åpningen av IGW i Berlin.

Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen.

Rekordmange påmeldte Øko2020

Norges første økologiske kongress har over 375 påmeldte. -Vi merker at stadig flere, spesielt unge, er opptatt av hvordan maten produseres, kortreist mat og økologisk landbruk, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Landbrukspodden Panengstuen

Landbrukspodden om framtida for Nortura

De siste årene har vært preget av svake resultater for Nortura. Høsten 2019 fikk samvirket ny sjef, og vi lurer på hva hun skal gjøre for å snu skuta?

Meld deg på Øko2020!

Hvordan kan landbruket bidra til en mer klimavennlig og bærekraftig framtid? Dette blir et sentralt spørsmål under den nasjonale kongressen om økologisk landbruk 21. og 22.januar.

Er kjøtt bærekraftig

Landbrukspodden om kjøtt og bærekraft

Nok et gjenhør med en populær episode fra året som gikk når vi spør om kjøtt er bærekraftig? Silje Lundberg i Naturvernforbundet og Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse er på plass i studio for å gi svar.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
januar

Kornkonferansen 2020

Oslo Kongressenter
Tirsdag
21
januar

Øko 2020

X Meeting Point,Hellerudsletta
Fredag
31
januar

Bonden og nasjonal kriseberedskap

Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Våre samarbeidspartnere