Ungdomspolitikarar på fjøsbesøk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Politikarar frå dei fleste ungdomspartia deltar på Landbruksakademiet denne veka. Her får dei både meir kunnskap om landbrukspolitikk og ein tur i fjøset.

Deltakarane på Landbruksakademiet samla før fjøsbesøk. Foto: Norges BygdeungdomslagFor tredje år på rad inviterer Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag topptillitsvalde frå dei fleste ungdomspartia til Landbruksakademiet. Her får dei lære om landbruk og landbrukspolitikk, og i år blir det spesielt lagt vekt på utdanning, kompetanse og kva rolle landbruket skal spele i det grønen skiftet.

- Ungdomspolitikarane representerer framtida, og vi er svært fornøgde med at dei ønskjer å lære meir om norsk landbruk og matproduksjon, seier organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.

- Denne gongen fokuserer landbruksakademiet på det grønne skiftet i landbruket, og vi trur at mange av ungdomspolitikarane er overraska over kor offensive norske bønder er når det gjeld dette, seier Solberg.

Ein av deltakarane sikrar seg ein selfie med ei ku. Foto: Norges Bygdeungdomslag

11 ungdomspolitikarar deltar på årets landbruksakademi, og alle ungdomspartia med unntak av FpU deltar. Landbruksakademiet starta tysdag med innleiingar frå leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bygdeungdomslag, Gunn Jorunn Sørum og Ola Hedstein, direktør i Norsk Landbrukssamvirke. Deretter gjekk turen til Tomb landbruksskole i Østfold, med fjøsbesøk, besøk på biogassanlegg og møte med naturbrukselevar. Tysdag kveld var det middag og innleiingar med Årets unge bonde 2014, Tor Jacob Solberg og Ragnhild Duserud frå Norges Bygdeungdomslag.

Onsdag fekk ungdomspolitikarane eit lynkurs i landbrukspolitikk, etterfølgd av besøk på garden til Karl Emil Rosnæs og Berit Ullestad i Rygge, som mellom anna produserer løk.  

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere