Nyheter

Jordbruksorganisasjonene inviterer staten til klimasamarbeid

- Vi må erkjenne at klimajobben i landbruket er svært omfattende og at vi trenger nye virkemidler for at den skal gå fort nok, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. I forbindelse med årets jordbruksoppgjør inviterte partene til et formalisert samarbeid med staten for å opprette en ny plattform for klimaarbeid i jordbruket.

- Tar ikke tak i problemene

Høring på Stortinget om ulvemeldinga.

Jordbruksoppgjøret 2016: Et verdivalg for norsk landbruk

Folk etterspør trygg mat produsert over hele landet framfor billig mat. For å ivareta dette krever jordbruket et nødvendig løft av mangfoldet i næringa.

20 prosent flere søker landbruksstudier

En fersk oversikt over søkertallene til høyere utdanning viser at 20 prosent flere enn i fjor har søkt seg til studieretninger innen landbruk. -Det viser at vi er en næring for fremtiden, sier Brita Skallerud, 2.nesteleder i Norges Bondelag. Hun viser til at den samme trenden følger søkertallene for videregående skole.

Europeisk innstramming av plantevernbruk

EU-parlamentet anbefalte nylig en innstramming av bruk av ugrasmiddel som inneholder stoffet glyfosfat. – Innstrammingene reflekterer i stor grad dagens regelverk for norsk landbruk, sier Norges Bondelag, som stiller seg positive til EU-parlamentets forslag.

Godt vær gir høyere selvforsyning av norsk mat

Ferske tall viser at gode år for norske kornavlinger i 2014 og 2015 gir høyere selvforsyningsgrad av norsk mat. Like bra har det ikke gått for norsk storfekjøtt, da nesten hvert fjerde kilo som ble fortært i 2015 måtte importeres fra utlandet.

Bondehøvding i hundre

Han fekk sjølv ein verst tenkeleg start på livet som bonde, og han har via store delar av sitt vaksne liv i tjeneste for Bondelaget. 100 år gamal har æresmedlem Magnus Grimset framleis krystallklare meiningar om landbruket sine utfordringar.

Oppfordrer til bredere samspill

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen oppfordret til et tettere samarbeid mellom landbruk og annet næringsliv for å lykkes i fremtiden under dagens bondefrokost foran Stortinget.

Ser Listhaug-effekten i norsk landbruk

Ferske tall viser at de største melkebrukene i Norge har hatt dobbelt så sterk inntektsvekst som et gjennomsnittlig stort melkebruk. – Nå begynner vi å se konsekvensene av regjeringens nedprioritering av distriktslandbruket, mener Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Kva er jordbruksoppgjeret?

Det årlege jordbruksoppgjeret er rett rundt hjørnet. Her kan du lære meir om det.

Norge trenger bonden

Bli kjent med fem nye bønder i vårens kampanje, Norge trenger bonden.

Regjeringen må stå opp for norsk landbruk i forhandlingene med EU

Resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag

-Ingen trenger dette

Miljødirektoratet har sagt ja til import av den insekt- og sprøytemiddelresistente maisen 1507. Norges Bondelag mener dette er helt feil vei å gå.

Debatt om klimasmart landbruk

Bioøkonomi var tema då fire stortingspolitikarar besøkte representantskapsmøtet til Norges Bondelag. Her kan du sjå debatten i opptak.

Norsk matproduksjon virker stabiliserende på norsk økonomi

Resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag.

Våre samarbeidspartnere