Nyheter

Jordbruksorganisasjonene inviterer staten til klimasamarbeid

Ku på beite

- Vi må erkjenne at klimajobben i landbruket er svært omfattende og at vi trenger nye virkemidler for at den skal gå fort nok, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. I forbindelse med årets jordbruksoppgjør inviterte partene til et formalisert samarbeid med staten for å opprette en ny plattform for klimaarbeid i jordbruket.

- Tar ikke tak i problemene

lp og fe

Høring på Stortinget om ulvemeldinga.

Jordbruksoppgjøret 2016: Et verdivalg for norsk landbruk

Kravoverlevering

Folk etterspør trygg mat produsert over hele landet framfor billig mat. For å ivareta dette krever jordbruket et nødvendig løft av mangfoldet i næringa.

20 prosent flere søker landbruksstudier

Landbruksutdanning

En fersk oversikt over søkertallene til høyere utdanning viser at 20 prosent flere enn i fjor har søkt seg til studieretninger innen landbruk. -Det viser at vi er en næring for fremtiden, sier Brita Skallerud, 2.nesteleder i Norges Bondelag. Hun viser til at den samme trenden følger søkertallene for videregående skole.

Europeisk innstramming av plantevernbruk

EU-flagget

EU-parlamentet anbefalte nylig en innstramming av bruk av ugrasmiddel som inneholder stoffet glyfosfat. – Innstrammingene reflekterer i stor grad dagens regelverk for norsk landbruk, sier Norges Bondelag, som stiller seg positive til EU-parlamentets forslag.

Godt vær gir høyere selvforsyning av norsk mat

Hveteåker

Ferske tall viser at gode år for norske kornavlinger i 2014 og 2015 gir høyere selvforsyningsgrad av norsk mat. Like bra har det ikke gått for norsk storfekjøtt, da nesten hvert fjerde kilo som ble fortært i 2015 måtte importeres fra utlandet.

Bondehøvding i hundre

Magnus Grimset

Han fekk sjølv ein verst tenkeleg start på livet som bonde, og han har via store delar av sitt vaksne liv i tjeneste for Bondelaget. 100 år gamal har æresmedlem Magnus Grimset framleis krystallklare meiningar om landbruket sine utfordringar.

Oppfordrer til bredere samspill

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen oppfordret til mer samspill og større satsing på landbruket

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen oppfordret til et tettere samarbeid mellom landbruk og annet næringsliv for å lykkes i fremtiden under dagens bondefrokost foran Stortinget.

Våre samarbeidspartnere