Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har fra flere hold blitt utfordret på hvordan han skal sikre at Stortingets mål om vern av matjorda blir nådd. Den 9. mars sendte statsråden ut et brev til alle landets fylkeskommuner, kommuner og fylkesmenn hvor han ga en forsiktig beskjed om at de må følge opp.

- Bestillingen fra Dale er svært tannløs. Det må sterkere lut til for å sikre at mer matjord ikke forsvinner til fordel for andre interesser som bolig- og veiutbygging, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Før jul vedtok Stortinget en nasjonal jordvernstrategi hvor det ble vedtatt at omdisponert dyrka mark skal være på maksimalt 4 000 dekar per år innen 2020. Målet innebærer at dagens nedbyggingstempo av matjorda må reduseres med en tredjedel.

- Kommunene og fylkeskommunene må få en langt klarere beskjed om at vei- og boligbygging må vike for landbruket der hvor det er konflikter om disponering av dyrkbar matjord. Dersom det ikke kommer flere virkemidler på bordet, har vi ingen tro på at Stortingets mål vil bli oppfylt, sier Skorge.

Han understreker at det er kort tid til 2020 og mener at Dale ikke har noe tid å miste.

- Det er bare fire år til 2020. Da må landbruks- og matministeren erkjenne at vi trenger både gulrot og pisk for å komme i mål, sier Per Skorge. Han mener blant annet at Dale bør jobbe for å få på plass en lov som gir matjorda sterkere juridisk vern og at departementet må bruke økonomiske virkemidler for å stimulere til redusert nedbygging av matjorda.

Les brevet fra landbruks- og matministeren