Nyheter

Kom med innspill til Aksjonsutvalget

Aksjonsutvalget i Norges Bondelag, fv: Einar Frogner, Oddvar Mikkelsen, Trond Ellingsbø, Astrid Solberg, Tora Voll Dombu, Lise Boeck Jakobsen. Unni Hellebø Andreassen var ikke tilstede.

Planleggingen av en aksjonsberedskap rundt jordbruksoppgjøret i valgåret 2017 er i gang. Fristen for innspill er 13. januar 2017.

Ny bioøkonomistrategi fra regjeringen

Foto: Håvard Zeiner

Regjeringen la i dag fram sin bioøkonomistrategi. – Strategien har flere positive enkeltelementer og bygger opp under en langsiktig satsing på bionæringene i Norge, men den burde også vektlagt eierskapet til bioressursene, mener Norges Bondelag.

Er du den nye Bondelagskokken?

Tidligere Bondelagskokk Bodil Fjellestad Eikrem, kjøkkensjef ved Gloppen Hotell i Sogn og Fjordane

Har du en forkjærlighet for norske råvarer og mattradisjoner, kan du være den nye Bondelagskokken som Norges Bondelag er på jakt etter. Vinneren får et kokkestipend på 100.000 kroner. Søknadsfrist 5. desember!

Valgnemnda ønsker innspill

Valgnemnda i Norges Bondelag 2016/2017.

Arbeidet med å finne kandidater til styreverv i Norges Bondelag har begynt, og valgnemnda har hatt sin første samling.

Vedtatt lisensjakt truer ikke ulvebestanden

Foto: Statens Naturoppsyn

Uttaket av ulv som rovviltnemdene har vedtatt er i tråd med Stortingets mål for ulvebestanden i Norge. Det er Miljødirektoratets konklusjon da de nylig sendte over sin faglige vurdering til Klima- og miljøverndepartementet i ankesaken om felling av ulv til vinteren.

Bondelaget gratulerte med verdens beste ost

Tingvollost

- Dere har skapt et osteeventyr som «raserer» hele Europas tanker og oppfatninger om hvor verdens beste ost skal komme fra. For den kommer nemlig fra Torjulvågen, sa leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, da fylkeslaget troppet opp hos Tingvollost fredag for å hedre verdensmesteren.

Foreslår nytt dyrevelferdsprogram for pelsdyrnæringen

Minkhall

Norges Bondelag går inn for fortsatt gruppehold av dyr, men forslår et nytt program for oppfølging og kontroll for pelsdyrprodusenter som skal sikre god dyrevelferd.

Næringa og staten enige om å balansere melkemarkedet

Melkebil

Store ostelagre og forventninger om overskudd gjør at melkekvotene reduseres med to prosent i 2017.

Oslo bybondelag er stiftet

Interimstyret i Oslo Bybondelag: Andreas Lunder, Anita Natvik, Sigurd Vestrheim, Morten Lønmo, Eirin Sture, Helene Gallis og Solvor Wiig.

Et nytt lokallag favner det store engasjementet for urbant landbruk i hovedstaden.

Landbrukets klimaprosjekt omorganiseres

Bjørn Gimming, Norges Bondelag

TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri trer inn sammen med Norsk Landbruksrådgiving og Norges Bondelag i styringsgruppen til prosjektet «Klimasmart landbruk» når det nå opprettes som et selvstendig selskap.

Senterpartiet med tydelig satsing på norsk matproduksjon

budsjett

Sp la fram sitt alternative statsbudsjett.

SV-nei til skattesmell for jordbruket

Familielandbruk

I sitt alternative statsbudsjett går SV imot forslaget til regjeringen om å fjerne skattefritaket for investeringstilskudd i landbruket. – Viser bred støtte til distriktslandbruket, mener Bondelaget.

Mindre sau på rovdyrutsatte beiter gir mindre tap

Sauer på beite

-Det er gledelig at tapstallene for landet som helhet reduseres, men bak disse tallene ligger det en utvikling som gir grunn til bekymring.

Ingve Berntsen er Årets Unge Bonde

Tora Voll Dombu og Ingve Berntsen

Den nyslåtte Årets unge bonde, Ingve Berntsen har et stort engasjement. – Endringene i konsesjonsloven er direkte kontraproduktivt for å få flere inn i næringa.

Mer matkultur midt i Oslo

landbrukskvartalet

Landbruket vil i fremtiden sette sitt preg på bydelen Grønland.

Ap mot skatt på investeringer og AS-fradrag

støre og skorge

Arbeiderpartiet la fram sitt alternative statsbudsjett.

Lokallag feiret 150 år!

Stokke Bondelag feiret 150 år

Det er tydelig at en del landboforeninger ble stiftet rundt 1865. Torsdag var det Stokke Bondelags tur til å feire 150 år! Etter de tradisjonelle årsmøtesakene fikk årsmøtet både historiske tilbakeblikk og info om aktuelle saker, samt masse god mat og kaker på Gjennestad.

Støtter bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa

Blårev og shadowvalp. Foto: Norges Pelsdyralslag.

Pelsdyrmeldinga som ble lagt fram i dag, anbefaler en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa i Norge. Det blir skjerpa krav til næringa for dyrevelferd og avl. ​

TTIP truer norsk matproduksjon

Kornåker i Hedmark

Matproduksjonen i Norge kan bli redusert med om lag en tredjedel ved en TTIP-avtale. For å opprettholde matproduksjonen må budsjettstøtten økes dramatisk. Det viser en rapport NIBIO/NUPI presenterte i går.

Samarbeidspartiene avviser skatteskjerping for unge bønder

bilder

Venstre slår ring om investeringsmidler til unge bønder i distriktene. I tillegg kompenserer partiet for økte drivstoffavgifter til landbruket.

Kurs for å finne gode tillitvalgte

Deltakere på valgkomitekurs

I går var representanter fra valgkomiteene i fylkeslagene samlet i Landbrukets Hus i Oslo.

Våre samarbeidspartnere