Deltakerne på stiftelsesmøtet for Inn på tunet Norge SA på Værnes, fra venstre: Grethe Sagen, IPT Akershus SA, Trond Rode, IPT Telemark SA, Hege Lindstrøm, IPT Trøndelag, Jon Karlsen, GOAL AS/Norsk bonde- og småbrukarlag, Jorit B. Aanes, Gårdsopplevelser Nord SA, Øystein Nordås, Gårdsopplevelser Nord SA, Vetle Øverland, IPT Telemark SA, nyvalgt styreleder Kolbjørn Almlid, IPT Trøndelag SA, John Østeng, IPT Akershus SA, Ingunn Sigstad Moen, GOAL AS, Amund Johnsrud, Norges Bondelag.

- Ved å gå sammen i et felles samvirke skal vi styrke bondens muligheter til å selge Inn på tunet-tjenester (IPT) og konkurrere om oppdrag hos kommunene, Nav og andre aktuelle kunder, sier Kolbjørn Almlid, styreleder for det nyetablerte samvirket Inn på tunet Norge SA.

Den erfarne politikeren og samfunnsaktøren fra Verran i Nord-Trøndelag, ble valgt til styreleder på stiftelsesmøtet 15. mars. Det nye foretaket eies av regionale organisasjoner som selger IPT-tjenester for sine medlemmer. Norges Bondelag støtter initiativet og er med på eiersida. Brita Skallerud, Bondelagets nestleder, er valgt inn som nestleder i styret for foretaket.

Organisasjonene bak IPT Norge så langt, er IPT Trøndelag SA, IPT Telemark SA, GOAL AS i Hedmark, Gårdsopplevelser Nord SA i Nordland og Norges Bondelag.

- Vi registrerer en stigende interesse for å danne bondeeide salgsorganisasjoner innenfor IPT, og er åpne for å ta flere av dem med på eiersida etter hvert, sier Almlid.

Styrke merkevaren

Det ligger synergier i å samarbeide om oppgaver mellom landsdelene, samtidig som de regionale laga sikrer nødvendig forankring, lokalkunnskap og nærhet i sine områder. Han har derfor tro på at dannelsen av IPT Norge kan stimulere til oppstart av nye IPT-samvirker i flere fylker.

- IPT Norge forplikter seg til å bruke kvalitetssystemet og godkjenningsordningen for IPT i regi av Matmerk. Målet er å styrke Inn på tunet som en merkevare fra landbruket, sier Almlid.

Det er økt oppmerksomhet omkring velferdstjenester, aktivitet og arbeid fra landbruket, samtidig står ressurssterke aktører fra andre miljøer klare til å gå inn i dette markedet og ta gevinsten.

Viktig grep for bonden

- I denne situasjonen er det svært viktig at landbruket sjøl opptrer slik at vi sikrer makt og muligheter i markedet på vegne av bøndene. Dette mener vi etableringa av IPT Norge kan bidra til, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Å gå sammen i et samvirke for å oppnå tyngde i et marked, er velkjent i landbruket. Vi ser at den samme modellen er hensiktsmessig også når bonden skal selge tjenester, derfor støtter vi IPT Norge og har valgt å gå aktivt inn på eiersida, poengterer Bartnes  

Foruten Almlid og Skallerud består styret av Vetle Øverland, IPT Telemark, Øystein Nordås, Gårdsopplevelser Nord og Jon Karlsen, GOAL. Karlsen er i tillegg leder av IPT-utvalget i Norsk Bonde- og småbrukarlag. Styret legger opp til å få på plass en daglig leder før sommeren.