1. nestleder Kristin Ianssen har representert Norges Bondelag i forenklingsutvalget. I dag overrakte utvalget rapporten sin til landbruksministeren.

- De aller fleste forenklinger innebærer ei omfordeling og gir mindre mulighet til å målrette landbrukspolitikken opp mot vedtatte mål, sier 1. nestleder Kristin Ianssen som har representert  Norges Bondelag i forenklingsutvalget.

Forenklingsutvalget ble nedsatt av regjeringa for å gjennomgå de over 100 tilskuddsordningene i jordbruksavtalen, med tanke på nettopp forenklinger. Rapporten blir  i dag overlevert landbruksminister Jon Georg Dale.

– Virkemidlene i landbrukspolitikken er utformet for å nå visse mål. De gir oss mulighet til å drive en målretta landbrukspolitikk og tilpasse oss endringer i for eksempel klimaet.  Ved å fjerne for mange virkemidler sier vi som næring ifra oss forhandlingsrommet vårt og verktøykassa tømmes for verktøy, sier Kristin Ianssen.

- Gir oss mulighet til å stimulere tiltak

- ”Før gjerdene rives ned må vi spørre oss om hvorfor de er satt opp”, sa stortingspolitiker Jon Leirfall for mange år siden.. Landbruk over hele landet er prioritert i dagens system og er grunnen til at verdens nordligste melkebruk ligger i Norge. Dagens ordninger gir oss mulighet til å stimulere gode tiltak. Store forenklinger gir et mer grovmaska system. Det vil svekke den muligheten, sier Ianssen.

Utvalget som har blitt leda av Lars Sponheim har gjennomgått alle ordningene i jordbruksavtalen og skissert to alternativer. Det ene er revisjonsalternativet som reviderer dagens ordninger, mens  det gjennom revolusjonsalternativet har blitt skissert et nytt virkemiddelsystem fra bunnen av. Utvalget har sett på hvordan virkemidlene fungerer enkeltvis og hvilke forenklingsmuligheter som finnes, sammen med en konsekvensanalyse.

Opp til partene i jordbruksforhandlingene

- Det kommer tydelig fram at de politiske målene nåes ved å se virkemidlene i sammenheng. Det er opp til partene i jordbruksforhandlingene å gjøre dette. Norsk landbruk er sammensatt og vi vil derfor beholde de virkemidlene som bidrar til å opprettholde det mangfoldige landbruket, sier Kristin Ianssen.
- Noen administrative forenklinger i forvaltninga av disse ordingene kan nok være mulig, men for bonden fungerer det stort sett bra, mener hun.

Utvalget har ikke tatt stilling til hvilket alternativ som fungerer best. Partene i jordbruksforhandlingene skal ta stilling til dette videre.

- Rapporten viser at store forenklinger vil føre til store endringer i norsk landbruk. Vi må heller bruke virkemidlene til å øke den norske matproduksjonen, slik Stortinget har mål om, avslutter Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag.