Avlingstapene til soppen gråskimmel i jordbærnæringa er tema når Bondelaget møter landbruksdepartementet førstkommende mandag. 

Bama opplyser at så mye som 40 prosent av den norske jordbæravlingen denne sesongen kan være tapt. Flere produsenter opplever inntektstap i millionklassen, og hardest rammet er produsenter på Agder.

Soppangrep i norske jordbæråkre er ikke uvanlig, og i normalår er det mulig å forebygge store skader gjennom riktig dyrkningsmetode. Det finnes i dag ikke erstatningsordninger eller mulighet til å forsikre seg mot gråskimmel-angrep.  

- Årets skadeomfang er ikke normalt, og konsekvensene for de som er hardt ramma er store. Vi har eksempler fra tidligere på at ekstraordinære skadesituasjoner i landbruket har utløst ekstraordinære tiltak, og det burde det være rom for også nå, sier 1. nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Det er foreløpig ikke mulig å slå fast hva som er årsaken til de massive soppangrepene. Mildvær og mye regn forklarer noe, men det store omfanget gir grunn til å mistenke at gråskimmel-soppen kan ha utviklet resistens mot plantevernmidler.

- Det vil få følger for hvordan vi dyrker jordbær på i Norge dersom dette skyldes resistens. Det er nå viktig å få til en omfattende kartlegging av resistens i jordbæråkrene for å avdekke om dette er årsakene til avlingstapene, avslutter Gimming.

Møtet i Landbruks- og matdepartementet avholdes mandag kl. 14.30.