Møtte statssekretæren om gråskimmel i jordbærnæringa

Publisert 18.07.2016
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget la vekt på behovet for grundig resistenskartlegging.

Soppen gråskimmel som fører til at jordbær råtner i åkeren er noe jordbærprodusenter i Norge opplever med jevne mellomrom. Denne sesongen tyder tilbakemeldinger fra næringa imidlertid på at gråskimmel-ufordringene er større enn normalt, og for enkelt produsenter på Sørlandet er situasjonen ekstraordinær. Avlingstap for enkelte på 95 prosent gjør at det stilles spørsmål ved om soppen har utviklet resistens mot plantevernmidlene som brukes til å bekjempe den.

Behov for resistenskartlegging

Mandag diskuterte Bondelaget og produsentgruppen Agder Bær og Grønt situasjonen med statssekretær Terje Halleland (FrP) i Landbruks- og matdepartementet.  For Bondelaget er det viktig at det gjøres en skikkelig kartlegging denne sesongen av om det er resistens som er årsaken til de store skadene hos enkeltprodusenter på Sørlandet.

- Det vi trenger nå er kunnskap, slik at vi kan håndtere dette på best mulig måte for framtidige sesonger. Så store tap som enkeltprodusenter her opplever er ekstraordinært, og skyldes dette resistens er det nødvendig å tenke annerledes om hvordan jordbær dyrkes framover. Vi ba derfor departementet om å øke bevillingene til testing av resistens i denne sesongen, sier 1.nestleder i Bondelaget, Bjørn Gimming. 

Departementet svarte at eventuell resistens skal følges opp, og at myndighetene har et ansvar. De mener imidlertid at dette skal kunne gjøres innenfor eksisterende forskning- og handlingsplanmidler.

- Vi vet at handlingsplanmidlene for 2016 allerede allerede er fordelt og utbetalt. Vi er derfor skuffa over at myndighetene ikke vil legge inn en ekstra innsats for å forebygge framtidige avlingstap i jordbærnæringa, sier Gimming. 

Fondsordning

Bondelaget tok også til orde for at regjeringen følger opp formuleringen fra Sundvolden-erklæring om å opprette en fondsordning for jordbruket.  Gjennom en slik fondsordning kan regjeringen gi skattemessige insentiver til bøndene til å sette av penger i gode år til bruk i vanskelige år, samt til å gjøre tiltak for å redusere risikoen for avlingsskader.

- Situasjonen for enkeltprodusenter på Sørlandet i år viser behovet for å få en slik ordning på plass, sier han. 

Erstatninger til enkeltprodusenter årets avlingstap ble også diskutert. Departementet viser til at plantesjukdommer ikke omfattes av avlingsskadeerstatningsordningen og at dette i såfall må tas gjennom jordbruksforhandlingene. 

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere